Scroll to navigation

NPROC(1) Brukerkommandoer NPROC(1)

NAVN

nproc - print the number of processing units available

OVERSIKT

nproc [VALG]...

BESKRIVELSE

Skriv ut antall prosessorenheter som er tilgjengelig for gjeldende prosess. Dette tallet kan være lavere enn antall prosessorenheter som systemet kjører på totalt.

Skriv ut antall installerte prosessorer.
Utelat N antall prosessorenheter, hvis mulig.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Giuseppe Scrivano.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
eller lokalt: info '(coreutils) nproc invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1