Scroll to navigation

STRCHR(3) Podręcznik programisty Linuksa STRCHR(3)

NAZWA

strchr, strrchr, strchrnul - lokalizuje znak w ciągu

SKŁADNIA

#include <string.h>
char *strchr(const char *s, int c);
char *strrchr(const char *s, int c);
#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strchrnul(const char *s, int c);

OPIS

Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strchrnul() zachowuje się jak strchr() z wyjątkiem tego, że jeśli c nie występuje w s, to zwraca wskaźnik do bajtu null kończącego s, zamiast zwracać NULL.

"Znak" oznacza tutaj "bajt"; funkcje te nie działają ze znakami szerokimi lub wielobajtowymi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znaku nie znaleziono. Kończący bajt null jest uważany za część łańcucha, tak więc jeśli c jest równe '\0', to funkcje zwrócą wskaźnik do kończącego znaku null.

Funkcja The strchrnul() zwraca wskaźnik do pasującego znaku lub wskaźnik do znaku null kończącego s (tj. s+strlen(s)), jeśli znaku nie znaleziono.

WERSJE

strchrnul() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.1.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strchr(), strrchr(), strchrnul() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

strchr(), strrchr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

strchrnul() jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

index(3), memchr(3), rindex(3), string(3), strlen(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), wcschr(3), wcsrchr(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r. GNU