Scroll to navigation

CHECKXML(1) KDE-gebruikershandleiding CHECKXML(1)

NAME

checkXML - Een XML lint-hulpmiddel voor KDE-DocBook-XML-documenten.

SAMENVATTING

checkXML [bestandsnaam]

BESCHRIJVING

checkXML is een hulpmiddel om te controleren op syntaxfouten in KDE-DocBook-XML-bestanden. Het kan ook worden gebruikt voor andere op DocBook gebaseerde XML-bestanden, maar u zou daarvoor het minder specifieke hulpmiddel xmllint(1) moeten gebruiken als u niet schrijft of werkt aan KDE-documentatie.

ZIE OOK

meinproc4(1) xmllint(1)

AUTEUR

Lauri Watts <lauri@kde.org>
Auteur.
2003-07-03 [FIXME: source]