Scroll to navigation

griffith(1) griffith(1)

NAME

griffith - zarządca kolekcji filmów

SYNOPSIS


griffith

OPIS

Griffith zarządza kolekcją filmów. Dodawanie kolejnych pozycji jest tak łatwe i szybkie, jak wpisanie tytułu filmu i wybranie odpowiedniego źródła. Griffith następnie sam pobierze z internetu potrzebne informacje.

OPCJE

-h, --help
Pokazuje informacje o sposobie użycia.
-D --debug
Uruchamia program w trybie debugowania.
-C --clean
znajduje i usuwa niepotrzebne pliki w katalogu z plakatami.
--check-dep
sprawdza zależności - jeżeli wszystkie potrzebne moduły Pythona są zainstalowane, polecenie nie wyświetla żadnych komunikatów.
--sqlecho
Wyświetla wszystkie zapytania SQL na standardowym wyjściu.
--home DIR
Ustawia katalog domowy Griffith'a. Użyj tej opcji, jeżeli chcesz zmienić domyślny katalog ~/.griffith

Wyszukiwanie listy filmów:

-c <wyrażenie> --cast=<wyrażenie>
pole obsada musi zawierać <wyrażenie>
-d <wyrażenie> --director=<wyrażenie>
pole dyrektor musi zawierać <wyrażenie>
-o <wyrażenie> --original_title=<wyrażenie>
pole tytuł oryginalny musi zawierać <wyrażenie>
-t <wyrażenie> --title=<wyrażenie>
pole tytułu musi zawierać <wyrażenie>
-y <numer> --year=<numer>
film musi być wydany w roku <numer>
-s <kolumny> --sort=<kolumny>
ustaw metodę sortowania na <columns>. Przykład użycia: --sort=o_title,number,director

ZOBACZ TAKŻE

Strona domowa: ⟨http://www.griffith.cc/⟩

BŁĘDY

Jeżeli szukasz pomocy lub chcesz zgłosić błąd, odwiedź stronę domową ⟨http://www.griffith.cc/⟩ lub ⟨https://bugs.launchpad.net/griffith⟩

AUTORZY

Griffith został napisany przez Vasco Nunesa i Piotra Ożarowskiego. Zobacz plik AUTHORS z listą współpracowników

Copyright (C) 2005-2008 Vasco Nunes <vasco.m.nunes@gmail.com>, Piotr Ożarowski <ozarow+griffith@gmail.com>,

Ta strona podręcznika została napisana przez Piotra Ożarowskiego

December 22, 2006