Scroll to navigation

DEMANGLE(1) [FIXME: manual] DEMANGLE(1)

NAME

demangle - Maak door C++ gemangelde namen voor symbolen ongedaan

SAMENVATTING

demangle

BESCHRIJVING

demangle leest een lijst met C++ gemangelde symboolnamen vanaf standaardinvoer en converteert deze namen naar een goed leesbare vorm naar standaarduitvoer.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

VOORBEELD

Maak een bestand genaamd namen die de volgende gemangelde symboolnamen bevatten:

_ZNK6Object10metaObjectEv 
_ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv 
_ZTC4Kolf0_11KMainWindow

Deze namen kunnen dan als volgt worden ontmageld:

example$ demangle < namen
Object::metaObject() const 
QPtrList<Arrow>::clear() 
construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

ZIE OOK

kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTEUR

Ben Burton <bab@debian.org>
Auteur.
7 april 2003 [FIXME: source]