Scroll to navigation

MAN(7) Linux - příručka programátora MAN(7)

JMÉNO

man - makra pro formátování manuálových stránek.

POUŽITÍ

groff -Tascii -man soubor ...
groff -Tps -man soubor ...

man [sekce] název

POPIS

Tato manuálová stránka popisuje makro balík groff an.tmac (často nazývaný jako makro balík man). Tento balík maker by měli používat vývojáři při psaní nebo přenosu manuálových stránek pro Linux. Je celkem kompatibilní s ostatními verzemi tohoto makro balíku, a proto by přenos manuálových stránek z jiných systémů neměl být problémem (výjimkou je NET-2 BSD, který používá úplně jiný makro balík zvaný mdoc; viz mdoc(7)).

NET-2 BSD manuálové stránky mohou být používány programem groff jednoduše, pokud použijeme volbu -mdoc místo standardní volby -man. Doporučujeme ale používat volbu -mandoc, protože ta automaticky rozezná, který makro balík má použít.

Konvence, které by měly být použity při psaní manuálových stránek v balíku man-pages, jsou uvedeny v man-pages(7).

Titulní řádka

První příkaz manuálové stránky (po komentářích, tj. řádcích začínajících na .\") by měl být

.TH titulek sekce datum zdroj manuál

Více informací o parametrech, které mohou být předány příkazu TH, je uvedeno v man-pages(7).

Pozor, BSD manuálové stránky formátované mdoc začínají příkazem Dd, nikoliv příkazem TH.

Sekce

Sekce začínají příkazem .SH následovaným názvem dané sekce.

Jediná povinná sekce je JMÉNO, měla by být první a za ní by měl následovat jednořádkový popis programu:

.SH JMÉNO
item \- description

It is extremely important that this format is followed, and that there is a backslash before the single dash which follows the item name. This syntax is used by the mandb(8) program to create a database of short descriptions for the whatis(1) and apropos(1) commands. (See lexgrog(1) for further details on the syntax of the NAME section.)

Seznam dalších sekcí, které se mohou v manuálové stránce vyskytnout, je uveden v man-pages(7).

Fonty

Příkazy pro nastavení řezu písma:

.B
Tučné
.BI
Tučné střídající se s kurzívou (zvláště užitečné pro specifikace funkcí)
.BR
Tučné střídající se s normálním (zvláště užitečné pro odkazy na ostatní manuálové stránky)
.I
Kurzíva
.IB
Italika střídající se s tučným
.IR
Italika střídající se s normálním
.RB
Normální střídající se s tučným
.RI
Normální střídající se s kurzívou
.SB
Malé střídající se s tučným
.SM
Malé (užitečné pro zkratky)

Traditionally, each command can have up to six arguments, but the GNU implementation removes this limitation (you might still want to limit yourself to 6 arguments for portability's sake). Arguments are delimited by spaces. Double quotes can be used to specify an argument which contains spaces. For the macros that produce alternating type faces, the arguments will be printed next to each other without intervening spaces, so that the .BR command can be used to specify a word in bold followed by a mark of punctuation in Roman. If no arguments are given, the command is applied to the following line of text.

Další makra a řetězce

Below are other relevant macros and predefined strings. Unless noted otherwise, all macros cause a break (end the current line of text). Many of these macros set or use the "prevailing indent". The "prevailing indent" value is set by any macro with the parameter i below; macros may omit i in which case the current prevailing indent will be used. As a result, successive indented paragraphs can use the same indent without respecifying the indent value. A normal (nonindented) paragraph resets the prevailing indent value to its default value (0.5 inches). By default, a given indent is measured in ens; try to use ens or ems as units for indents, since these will automatically adjust to font size changes. The other key macro definitions are:

Normální odstavce

.LP
Stejné jako .PP (začni odstavec).
.P
Stejné jako .PP (začni odstavec).
.PP
Začni odstavec a obnov obecné odsazení.

Relativní hranice odsazení

.RS i
Začátek relativní hranice odsazení: posune levý okraj i doprava (pokud je i vynecháno, použije se hodnota obecného odsazení). Nové obecné odsazení je nastaveno na 0.5 palce. Výsledkem je, že všechny následující odstavce budou odsazeny až do odpovídajícího .RE.
.RE
Ukončí relativní hranici odsazení a obnoví předchozí hodnotu obecného odsazení.

Makra pro odsazené odstavce

.HP i
Začne odstavec s visícím odsazením (první řádek začíná vlevo stejně jako normální odstavce, ostatní řádky jsou odsazeny).
.IP x i
Odsazený odstavec s volitelnou visící značkou. Pokud je značka x vynechána, je celý následující odstavec odsazen o i. Pokud je značka x přítomna, je pověšena na levém okraji před následujícím odsazeným odstavcem (je to stejné jako .TP, akorát je značka uvedena s příkazem, místo aby byla na následující řádce). Pokud je značka příliš dlouhá, je text, který po ní následuje, posunut dolů na další řádku (text nezmizí ani se nezkomolí). Pro seznamy s odrážkami se toto makro používá se značkami \(bu (bullet) nebo \(em (em dash), pro číslované seznamy je pak značkou číslo nebo písmeno následované tečkou; to zjednodušuje převod do jiných formátů.
.TP i
Začne odstavec s visící značkou. Značka je uvedena na následující řádce, ale výsledek je stejný jako u příkazu .IP.

Makra hypertextových odkazů

.UR url
Insert a hypertext link to the URI (URL) url, with all text up to the following .UE macro as the link text.
.UE .RI [ trailer ]
Terminate the link text of the preceding .UR macro, with the optional trailer (if present, usually a closing parenthesis and/or end-of-sentence punctuation) immediately following. For non-HTML output devices (e.g., man -Tutf8), the link text is followed by the URL in angle brackets; if there is no link text, the URL is printed as its own link text, surrounded by angle brackets. (Angle brackets may not be available on all output devices.) For the HTML output device, the link text is hyperlinked to the URL; if there is no link text, the URL is printed as its own link text.

These macros have been supported since GNU Troff 1.20 (2009-01-05) and Heirloom Doctools Troff since 160217 (2016-02-17).

Různá makra

.DT
Obnoví původní hodnoty tabulátorů (0.5 palce); nepůsobí zlom.
.PD d
Nastaví vertikální vzdálenost mezi odstavci na d (pokud je vynecháno, pak d=0.4v); nepůsobí zlom.
.SS t
Podkapitola t (jako .SH, ale užívá se pro podsekci uvnitř sekce).

Předdefinované řetězce

Balíček man obsahuje následující předdefinované řetězce:

\*R
Symbol registrace: ®
\*S
Změna výchozí velikosti fontu
\*(Tm
Ochranná známka: (Tm)
\*(lq
Dvojité uvozovky směřující vlevo: “
\*(rq
Dvojité uvozovky směřující vpravo: ”

Bezpečná sada

Ačkoliv technicky je man makro balíčkem programu troff, ve skutečnosti zpracovává manuálové stránky velké množství dalších nástrojů, které neimplementují všechny možnosti programu troff. Proto je nejlepší vyhýbat se některým exotičtějším možnostem, aby mohly tyto nástroje pracovat správně. Vyhněte se použití různých preprocesorů troffu (pokud ale musíte, klidně použijte tbl(1), ale pro dvousloupcové tabulky zkuste raději příkazy IP a TP). Vyhnětě se výpočtům; většina ostatních nástrojů je neumí zpracovat. Používejte jednoduché příkazy, které se snadno převádějí do jiných formátů. Následující makra jsou obecně považována za bezpečná (i když v mnoha případech budou překladači ignorována): \", ., ad, bp, br, ce, de, ds, el, ie, if, fi, ft, hy, ig, in, na, ne, nf, nh, ps, so, sp, ti, tr.

Také můžete používat mnohé escape sekvence troffu (začínající na \). Pokud potřebujete uvést v textu zpětné lomítko, použijte \e. Další sekvence, které je možné použít zahrnují (x je jakýkoliv znak a N je jakákoliv číslice): \', \`, \-, \., \", \%, \*x, \*(xx, \(xx, \$N, \nx, \n(xx, \fx a \f(xx. Vyhněte se escape sekvencím pro kreslení.

Nepoužívejte volitelný parametr pro bp (break page). Používejte pouze kladné hodnoty pro sp (vertical space). Nedefinujte makro (de) se stejným jménem jako makro v tomto balíčku nebo v balíčku mdoc s jiným významem; je pravděpodobné, že takové redefinování bude ignorováno. Každé kladné odszení (in) by mělo mít odpovídající záporné odsazení (ačkoliv by měla být raději používána makra RS a RE). Testy (if,ie) by měly mít jako podmínku jen "t" nebo "n". Měly by být použity pouze překlady (tr) které je možné ignorovat. Změny fontů (ft a escape sekvence \f ) by měly mít pouze hodnoty 1, 2, 3, 4, R, I, B, P nebo CW (příkaz ft nemusí mít žádný parametr).

Pokud využíváte pokročilejší možnosti, pečlivě vyzkoušejte výsledek s několika nástroji. Jestliže zjistíte, že tato pokročilejší možnost je bezpečná, dejte vědět udržovateli tohoto dokumentu, aby ji mohl přidat do seznamu.

SOUBORY

/usr/share/groff/[*/]tmac/an.tmac
/usr/man/whatis

POZNÁMKY

By all means include full URLs (or URIs) in the text itself; some tools such as man2html(1) can automatically turn them into hypertext links. You can also use the UR and UE macros to identify links to related information. If you include URLs, use the full URL (e.g., http://www.kernel.org) to ensure that tools can automatically find the URLs.

Nástroje zpracovávající tyto soubory by měly otevřít soubor a prozkoumat první znam, který není prázdným místem. Tečka (.) nebo jednoduchá uvozovka (') na začátku řádku označují soubor troffu (jako man nebo mdoc). levá ostrá závorka (<) označuje soubor SGML/XML (jako HTML nebo Docbook). Cokoliv jiného je prostý ASCII text (např. "catman").

Mnoho manuálových stránek začíná s '\" následovaným mezerou a řadou znaků, které určují, jak má být stránka zpracována. Pro zachování přenositelnosti doporučujeme vyhnout se všemu, s výjimkou tbl(1), který Linux umí detekovat automaticky. Nicméně můžete tuto informaci uvést, takže méně schopné systémy mohou vaši manuálovou stránku zpracovat. Následují definice preprocesorů volaných těmito znaky:

eqn(1)
grap(1)
pic(1)
refer(1)
tbl(1)
vgrind(1)

CHYBY

Většina maker popisuje formátování (např. druh fontu a rozteč) namísto značení sémantického obsahu (např. tento text je odkazem na jinou stránku), na rozdíl od formátů jako mdoc a DocBook (i HTML má sémantičtější značení). Proto není jednoduché převést formát man na jiná média, udržet jeho konzistentnost a automaticky vkládat křížové odkazy. Pokud se budete držet výše uvedené bezpečné sady, měl by být v budoucnu automatický převod do jiného formátu jednodušší.

Makro TX Sunu není implementováno.

DALŠÍ INFORMACE

apropos(1), groff(1), lexgrog(1), man(1), man2html(1), groff_mdoc(7), whatis(1), groff_man(7), groff_www(7), man-pages(7), mdoc(7)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021 Linux