Scroll to navigation

RAISE(3) Podręcznik programisty Linuksa RAISE(3)

NAZWA

raise - wysłanie sygnału do procesu wywołującego

SKŁADNIA

#include <signal.h>
int raise(int sig);

OPIS

Funkcja raise() wysyła sygnał do procesu lub wątku ją wywołującego. W jednowątkowym programie jest to równoważne z


kill(getpid(), sig);

W programie wielowątkowym jej odpowiednikiem jest:


pthread_kill(pthread_self(), sig);

Jeśli sygnał spowoduje wywołanie procedury obsługi sygnału, to raise() zakończy się po zakończeniu tej procedury.

WARTOŚĆ ZWRACANA

raise() zwraca 0 w przypadku sukcesu lub wartość niezerową w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
raise() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

UWAGI

Od wersji 2.3.3 biblioteka glibc implementuje raise() za pomocą wywołania tgkill(2), jeśli jądro je obsługuje. Wcześniejsze wersje glibc implementowały raise() przy użyciu kill(2).

ZOBACZ TAKŻE

getpid(2), kill(2), sigaction(2), signal(2), pthread_kill(3), signal(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU