Scroll to navigation

MAKEDEV(8) Podręcznik programisty Linuksa MAKEDEV(8)

NAZWA

MAKEDEV - utwórz urządzenia

SKŁADNIA

cd dev; ./MAKEDEV -V
cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] update
cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] [ -d ] urządzenie ...

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

MAKEDEV jest skryptem tworzącym urządzenia z katalogu /dev, używane jako interfejs do porozumiewania się z jądrem.

Zauważ, że jeśli program zwraca błąd ``ENOENT: No such file or directory'' to oznacza to zwykle, że brakuje pliku urządzenia, podczas gdy ``ENODEV: No such device'' oznacza, że jądro nie ma skonfigurowanego (lub załadowanego) sterownika.

Uwaga! Ten podręcznik nie jest aktualny. Istnieje wiele urządzeń, które /dev/MAKEDEV potrafi utworzyć, a które nie są opisane tutaj. Przeczytaj zawartość skryptu dla dalszych informacji.

OPCJE

Wydrukuj wersję (zwykle informację RCS o wersji) i zakończ.
Nie odświeżaj urządzeń; wydrukuj tylko akcje, które byłyby dokonane.
Kasuj urządzenia. Podstawowym zastosowaniem tej flagi jest jej używanie przez MAKEDEV.
Bądź gadatliwy. Drukuj akcje w kolejności ich wykonywania. Jest to to samo wyjście, które jest produkowane opcją -n.

DOSTOSOWYWANIE

Ponieważ obecnie nie jest ustandaryzowane, które nazwy są używane przez jakich użytkowników i grupy systemu, być może będziesz musiał(a) zmodyfikować MAKEDEV odpowiednio do swoich potrzeb. W okolicach początku pliku znajduje się mapowanie z typu urządzenia na użytkownika, grupę i prawa (np. wszystkie urządzenia CD-ROM są ustawiane ze zmiennej $cdrom). Jeśli chcesz zmienić wartości domyślne, to jest to sekcja, która cię interesuje.

URZĄDZENIA

Działa to tylko na jądrach, które mają /proc/interrupts (wprowadzone w 1.1.x). Plik ten jest przeszukiwany w poszukiwaniu obecnie skonfigurowanych urządzeń, a następnie porównywany z poprzednimi ustawieniami, zapisanymi w pliku DEVICES. Następnie tworzone są nowe (od tego czasu) urządzenia, a przestarzałe są kasowane.
Utwórz podstawowy podzbiór urządzeń. Są to standardowe urządzenia plus sterowniki stacji dysków, dysków twardych, pseudoterminali, urządzeń konsoli, urządzeń szeregowych, myszy szynowej (busmice) i portów drukarek.
Standardowe urządzenia. Są to: mem - dostęp do pamięci fizycznej; kmem - dostęp do wirtualnej pamięci jądra; null - urządzenie zerowe (nieskończone utopienie); port - dostęp do portów I/O; zero - źródło bajtów zerowych (nieskończone); core - dowiązanie symboliczne do /proc/kcore (dla debuggowania jądra); full - zawsze zwraca ENOSPACE podczas zapisu; ram - ramdysk; tty - dostęp do kontrolującego tty procesu.
Uruchamia to po prostu MAKEDEV.local. Jest to skrypt, który może tworzyć dowolne urządzenia lokalne.
Tworzy to urządzenia związane z konsolą. Są to wirtualne terminale ttyx, gdzie x może być od 0 do 63. Urządzenie tty0 jest aktualnie używanym vt (wirtualnym terminalem) i znane jest też jako console. Dla każdego vt istnieją dwa urządzenia vcsx i vcsax, które są wykorzystywane do generowania zrzutów ekranu vt ( vcsx jest czysto tekstowe, a vcsax zawiera atrybuty).
Porty szeregowe i odpowiadające im urządzenia wydzwaniające. Dla urządzenia ttySx istnieje również urządzenie cuax, które jest wykorzystywane do wydzwaniania. Może to zapobiec potrzebie kooperatywnych blokad w prostych sytuacjach.
Urządzenia wdzwaniające i wydzwaniające dla inteligentnej karty cyclades szeregowego I/O. Urządzenie wdzwaniające to ttyCx a odpowiadające urządzenie wydzwaniające to cubx. Domyślnie tworzone są urządzenia dla 7 linii. Można to zmienić do 15, usuwając komentarz.
Każdy możliwy argument utworzy bank 16 par mistrza i niewolnika (master & slave ;-)). Obecne jądro (1.2) jest ograniczone do 64 takich par. Nadrzędne (master) pseudoterminale to pty[p-s][0-9a-f], a podrzędne (slave) to tty[p-s][0-9a-f].
Standardowe porty równoległe. Tworzone urządzenia to lp0, lp1 i lp2. odpowiadają one portom 0x3bc, 0x378 i 0x278. Tak więc na niektórych maszynach pierwszy port drukarki może w rzeczywistości być lp1.
Alternatywne do lp. Porty są nazywane parx zamiast lpx.
Różne sterowniki myszy szynowej. Tworzy to następujące urządzenia: logimouse (mysz Logitech), psmouse (mysz w stylu PS/2), msmouse (mysz Microsoft Inport) i atimouse (mysz ATI XL) oraz jmouse (mysz-J).
Joystick. Tworzy js0 i js1.
Urządzenia stacji dysków. Urządzenie fdx jest urządzeniem, które automatycznie wykrywa format, a dodatkowe urządzenia mają ustalony format (którego rozmiar jest wskazywany nazwą). Inne urządzenia są nazywane fdxLn. Litera L określa rodzaj stacji dysków (d = 5.25" DD, h = 5.25" HD, D = 3.5" DD, H = 3.5" HD, E = 3.5" ED). Liczba n określa pojemność tego formatu w K. W wyniku tego standardowe formaty to fdxd360, fdxh1200, fdxD720, fdxH1440 i fdxE2880.
Dla dalszych informacji, zobacz pakiet fdutils Alaina Knaffa.
Urządzenia fd0* do fd3* są stacjami dysków pierwszego kontrolera, a urządzenia fd4* do fd7* są stacjami dysków drugiego kontrolera.
Twarde dyski AT. Urządzenie hdx daje dostęp do całego dysku, gdzie partycje to hdx[0-20]. Cztery podstawowe partycje to hdx1 do hdx4, a logiczne to hdx5 do hdx20. (Partycja podstawowa może być przekształcona w partycję rozszerzoną, która może mieć 4 partycje logiczne). Domyślnie robione są urządzenia dla 4 partycji logicznych. Kolejne można dodać odkomentowując je.
Napędy hda i hdb są dwoma z pierwszego kontrolera. Jeśli używasz nowego sterownika IDE, to hdc i hdd są dwoma napędami drugiego (secondary) kontrolera. Urządzenia te mogą być też używane do dostępu CDROM-ów IDE.
Twarde dyski XT. Partycje są takie same jak dla dysków IDE.
Twarde dyski SCSI. Partycje są podobne do dysków IDE, lecz jest ograniczenie do 11 partycji logicznych (sdx5 do sdx15). Umożliwia to istnienie 8 dysków SCSI.
Urządzenia dyskowe loopback. Umożliwiają one używanie zwykłego pliku jako urządzenia blokowego. Znaczy to, że obrazy systemów plików mogą być montowane i używane jak zwykle. Tworzy to 8 urządzeń loop0 do loop7.
Kasety SCSI. Tworzy to przewijające urządzenie taśmowe stx i nieprzewijające urządzenie taśmowe nstx.
Taśmy QIC-80. Tworzone urządzenia to rmt8, rmt16, tape-d i tape-reset.
Taśmy napędu (QIC-117). Istnieją 4 metody dostępu, zależne od napędu taśmowego. Dla każdej z metod dostępu 0, 1, 2 i 3 tworzone są urządzenia rftx (przewijające) i nrftx (nieprzewijające). Dla kompatybilności, urządzenia ftape i nftape są dowiązaniami symbolicznymi do rft0 i nrft0.
Odtwarzacze CD SCSI.
Sony CDU-31A CD.
Mitsumi CD.
Sony CDU-535 CD.
LMS/Philips CD.
Sound Blaster CD. Jądro jest w stanie obsłużyć 16 CDROMów, z których każdy jest osiągalny jako sbpcd[0-9a-f]. Są one przyznawane w grupach po 4 dla każdego kontrolera. sbpcd jest dowiązaniem symbolicznym do sbpcd0.
Logitech ScanMan32 i ScanMan 256.
Skaner ręczny Mustek M105.
Skaner ręczny SkanerA4Tek Color.
Tworzy to urządzenia audio, używane przez sterownik dźwięku. Zalicza się do nich mixer, sequencer, dsp i audio.
Urządzenia dla sterownika dźwięku na PC Speaker. Są to pcmixer, pxsp i pcaudio.
Podstawowe urządzenia SCSI. Tworzone urządzenia to sg0 do sg7. Umożliwiają one wysyłanie arbitralnych komend do dowolnych urządzeń SCSI. Umożliwia to zapytywanie urządzenia o autoinformacje lub kontrolowanie urządzeń SCSI, które nie są dyskami, taśmami lub CDROMami (np. skaner, nagrywarka CD).
Aby umożliwić programowi odczytanie wejścia z deskryptora pliku x, użyj /dev/fd/x jako nazwy pliku. Tworzy to też /dev/stdin, /dev/stdout oraz /dev/stderr. (Zauważ, że są to po prostu dowiązania symboliczne do /proc/self/fd).
Urządzenia (i dowiązania symboliczne) wymagane przez emulację IBCS2.
Urządzenia dla zarządzania zasilaniem.
Sterownik do zegara radiowego DCF-77.
Urządzenie demonstracyjne pisania modułów. Zobacz źródła modułów.
Linux miał w /dev urządzenia do kontroli urządzeń sieciowych, lecz już ich tam nie ma. Aby zobaczyć znane jądru urządzenia sieciowe, zobacz /proc/net/dev.

ZOBACZ TAKŻE

Linux Allocated Devices, pielęgnowane przez H. Petera Anvina, <Peter.Anvin@linux.org>.

AUTOR

Nick Holloway

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 8 MAKEDEV

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

14 Sierpień 1994 Linux