Scroll to navigation

ALIEN(1p) User Contributed Perl Documentation ALIEN(1p)

NAZWA

alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

SKŁADNIA

alien [--to-deb] [--to-rpm] [--to-tgz] [--to-slp] [opcje] plik [...]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

alien jest programem konwetrującym pomiędzy różnymi formatami plików pakietów: rpm Red Hata, deb Debiana, slp Stampede, tgz Slackware'a oraz pkg Solarisa. Aby móc używać pakietu z innej dystrybucji Linuksa niż zainstalowana w systemie, można użyć programu alien do skonwertowania tegoż pakietu do preferowanego formatu i zainstalowania go. Także obsługuje pakiety LSB.

OSTRZEŻENIE

Mimo wysokiego numeru wersji, alien wciąż jest (i najprawdopodobniej zawsze będzie) programem raczej eksperymentalnym. Chociaż jest rozwijany od wielu lat, to wciąż zawiera wiele błędów i ograniczeń.

aliena nie powinno się używać do zastąpienia ważnych pakietów systemowych, takich jak init, libc czy innych, które są niezbędne do poprawnego działania systemu. Większość tych pakietów jest w różnych dystrybucjach inaczej skonfigurowana, pakiety różnych dystrybucji nie mogą być stosowane wymiennie. Ogólnie, nie można usunąć takiego pakietu bez zepsucia systemu, tak więc prosimy nie próbować zastępować go obcą wersją.

UWAGI DO POSZCZEGÓLNYCH FORMATÓW PAKIETÓW

Do konwersji z formatu rpm i na format rpm musi być zainstalowany Red Hat Package Manager.
W przeciwieństwie do pozostałych formatów pakietów alien potrafi obsłużyć zależności pakietów lsb, jeżeli tylko format pakietu wynikowego obsługuje zależności. Proszę zauważyć, że oznacza to, iż pakiet utworzony z pakietu lsb będzie zależał od pakietu nazwanego "lsb" -- Twoja dystrybucja powinna dostarczyć pakietu o tej nazwie, jeżeli jest zgodna ze standardem lsb. Domyślnie zostaną skonwertowane również skrypty w pakiecie lsb.

Do utworzenia pakietów lsb, musi być zainstalowany Red Hat Package Manager, a alien w pierwszej kolejności użyje programu lsb-rpm, jeżeli takowy istnieje. Nie ma żadnych gwarancji, że wygenerowany pakiet lsb będzie w 100% zgodny ze standardem LSB, co więcej jest to raczej niemożliwe, chyba że zostanie on zbudowany w środowisku lsbdev.

Do konwersji na format .deb (ale nie z tego formatu) muszą być zainstalowane pakiety gcc, make, debmake, dpkg-dev i dpkg.
Zauważ, że dla formatu tgz alien po prostu utworzy pakiet wynikowy z tymi samymi plikami we wnętrzu, które są w pliku tgz. Działa to dobrze tylko wtedy, jeśli plik tgz zawiera w sobie prekompilowane binaria w standardowym linuksowym drzewie katalogów. NIE uruchamiaj aliena na plikach tar zawierających kod źródłowy, chyba że chcesz, by kod ten podczas instalacji pakietu został zainstalowany w katalogu głównym (root)!
Aby działać na pakietach w formacie pkg Solarisa (który tak naprawdę jest formatem pakietów SV), muszą być zainstalowane solarisowe narzędzia pkginfo i pkgtrans.

OPCJE

alien skonwertuje wszystkie podane pliki na wszystkie podane typy pakietów wynikowych. Jeżeli nie podano żadnego typu, to domyślnie pakiet zostanie skonwertowany do formatu deb.

Lista plików do konwersji.
Pakiet wynikowy będzie pakietem Debiana. Domyślne.
Pakiet wynikowy będzie pakietem rpm.
Pakiet wynikowy będzie pakietem tgz.
Pakiet wynikowy będzie pakietem slp.
Pakiet wynikowy będzie pakietem pkg Solarisa.
Automatycznie instaluje pakiet wynikowy i usuwa plik pakietu po jego zainstalowaniu.
Tworzy katalog tymczasowy, odpowiedni do zbudowania z niego pakietu, ale samego pakietu faktycznie nie tworzy. Przydatne, jeśli chcesz przesunąć pliki w pakiecie przed jego skonstruowaniem. Pakiet może być zbudowany z tego katalogu tymczasowego przez uruchomienie "debian/rules binary", jeśli tworzony jest pakiet Debiana, lub "rpm -bb <nazwapakietu>.spec", jeżeli jest tworzony pakiet Red Hata.
Jak -g, ale nie tworzy katalogu nazwapakietu.orig. Przydatne tylko jeśli jest bardzo mało miejsca na dysku i tworzysz pakiet Debiana.
Określa łatę, jaka ma być użyta, zamiast automatycznego wyszukiwania jej w /var/lib/alien/. Ta opcja ma znaczenie tylko gdy budowany jest pakiet Debiana.
Jest mniej wymagający w stosunku do tego, która łata zostanie użyta, próbując użyć pliku z łatą dla starszej wersji pakietu. Nie ma gwarancji, że to będzie zawsze działać; starsze łaty niekoniecznie muszą działać z nowszymi pakietami.
Nie używa żadnych plików z łatami.
Określa opis pakietu. Może być używane tylko przy konwersji z pakietów tgz Slackware, które nie mają opisów.
Określa wersję pakietu. Opcja ta ma zastosowanie przy konwersji z pakietów w formacie tgz, które mogą nie mieć informacji o wersji.

Uwaga, użyta bez argumentu, wyświetla wersję aliena.

Próbuje konwertować skrypty, który powinny być uruchamiane przy instalacji lub usuwaniu pakietu. Używaj rozważnie, gdyż skrypty te mogą być zaprojektowane do pracy na systemach niepodobnych do twojego i mogą powodować kłopoty. Przed zastosowaniem tej opcji zaleca się zbadanie skryptów ręcznie i zobaczenie, co robią.

Opcja jest domyślnie włączona dla konwertowania z pakietów formatu lsb.

Testuje wygenerowane pakiety. Obecnie jest to możliwe tylko dla pakietów Debiana, które będą testowane programem lintian, jeżeli jest on zainstalowany, i zostanie wyświetlone wyjście programu lintian.
Domyślnie alien dodaje jeden do pobocznego (minor) numeru wersji. Jeżeli podano tę opcję, alien nie będzie tego robił.
Poprawia właścicieli i prawa dostępu podczas budowania pakietu deb. Może być to użyteczne, kiedy w oryginalnym pakiecie panuje bałagan. Z drugiej strony, może to zepsuć pewnie rzeczy związane z prawami dostępu i właścicielami, dlatego domyślnie ta opcja jest wyłączona. Może być użyte tylko podczas konwertowania do pakietów Debiana.
Tryb głośny: Wyświetla każde polecenie wykonywane przez aliena podczas konwertowania pakietu.
Tryb głośny, podobnie jak w wypadku opcji --verbose, z tą różnicą, że wyświetla wyjście każdego polecenia. Niektóre polecanie mogą generować duże wyjście.
Wyświetla krótkie podsumowanie użytkowania.
Wyświetla wersję aliena.

PRZYKŁADY

Oto kilka przykładów użycia programu alien:

Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb
Konwertuje pakiet.deb na pakiet.rpm
Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb (konwersja na pakiet .deb jest domyślna, więc nie musisz podawać --to-deb) i instaluje wygenerowany pakiet.
Tworzy 9 nowych pakietów. Po zakończeniu foo, bar i baz będą dostępne we wszystkich 4 formatach pakietów.

ŚRODOWISKO

alien rozpoznaje następujące zmienne środowiska:

Opcje do przekazania do rpm, gdy buduje pakiet.
Opcje do przekazania do rpm, gdy instaluje pakiet.
Jeżeli ustawiona, to alien przyjmuje, że zawiera Twój adres e-mail. Adresy e-mail są dołączane do wygenerowanych pakietów Debiana.

UWAGI

Podczas uruchamiania programu alien na pliku tar wszystkie pliki w /etc są uważane za pliki konfiguracyjne.

Jeżeli alien nie jest uruchamiany przez użytkownika root, pliki w utworzonym pakiecie będą miały nieprawidłowych właścicieli i prawa dostępu.

AUTOR

alien został napisany przez Christopha Lametera <clameter@debian.org>.

Kod konwersji deb na rpm został wzięty z programu martian Randolpha Chunga <tausq@debian.org>.

Alien został w dużym stopniu napisany ponownie (3 razy) i obecnie jego opiekunem jest Joey Hess <joeyh@debian.org>.

LICENCJA

Alien może być kopiowany i rozprowadzany na warunkach Ogólnej Licencji Publicznej GNU.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1p alien

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2003-07-12 perl v5.8.0