Scroll to navigation

COLCRT(1) Polecenia użytkownika COLCRT(1)

NAZWA

colcrt - filtruje wyjście nroff do przeglądania na CRT

SKŁADNIA

colcrt [opcje] [plik ...]

OPIS

Narzędzie użytkowe colcrt zapewnia wirtualne sekwencje wysuwu o pół wiersza i wysuwu o wiersz wstecz na terminalach bez takiej możliwości, a na których nadpisywanie znaków (overstriking) jest niszczące. Znaki połowy wiersza i podkreślenie (zmieniane na myślniki) umieszczane są w nowych wierszach pomiędzy normalnymi wierszami wyjścia.

OPCJE

-, --no-underlining

Zaniecha wszelkiego podkreślania. Przydatne zwłaszcza do przeglądania allboxed (obramowanych z każdej strony) tabel z tbl(1).

-2, --half-lines

Causes all half-lines to be printed, effectively double spacing the output. Normally, a minimal space output format is used which will suppress empty lines. The program never suppresses two consecutive empty lines, however. The -2 option is useful for sending output to the line printer when the output contains superscripts and subscripts which would otherwise be partially invisible.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

HISTORIA

Polecenie colcrt pojawiło się w 3.0BSD.

BŁĘDY

Should fold underlines onto blanks even with the - option so that a true underline character would show.

Nie potrafi tworzyć kopii (back up) więcej niż 102 wierszy.

Ogólnie nadpisywanie jest tracone; w przypadku specjalnym '|' nadpisane z '-' lub podkreśleniem staje się '+'.

Wiersze przycinane są do 132 znaków.

Powinno być zrobione jakieś zabezpieczenie w przetwarzaniu indeksów górnych i dolnych w dokumentach, które już mają podwójne odstępy międzywierszowe.

PRZYKŁADY

Typowym zastosowaniem colcrt jest:

tbl exum2.n | nroff -ms | colcrt - | more

ZOBACZ TAKŻE

col(1), more(1), nroff(1), troff(1), ul(1)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The colcrt command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1