Scroll to navigation

IPCMK(1) Polecenia użytkownika IPCMK(1)

NAZWA

ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcmk [opcje]

OPIS

ipcmk allows you to create System V inter-process communication (IPC) objects: shared memory segments, message queues, and semaphore arrays.

OPCJE

Zasoby mogą być określane z następującymi opcjami:

-M, --shmem rozmiar

Tworzy segment pamięci dzielonej o rozmiarze bajtów. Po argument rozmiar mogą występować przyrostki zwielokrotniające: KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB itd. (cząstka "iB" jest opcjonalna, tzn. np. "K" znaczy to samo co "KiB") lub przyrostki KB (=1000), MB (=1000*1000), GB itd.

-Q, --queue

Tworzy kolejkę komunikatów.

-S, --semaphore liczba

Tworzy tablicę semaforów zawierająca liczbę elementów.

Inne opcje:

-p, --mode tryb

Uprawnienia dostępu do zasobu. Domyślnie 0644.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

AUTORZY

Hayden A. James <hayden.james@gmail.com>

ZOBACZ TAKŻE

ipcrm(1), ipcs(1), sysvipc(7)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The ipcmk command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1