Scroll to navigation

LPBANNER(1) General Commands Manual LPBANNER(1)

NAZWA

lpbanner - tekstowa strona nagłówkowa
pclbanner - strona nagłówkowa w formacie pcl
psbanner - strona nagłówkowa w formacie PostScript

SKŁADNIA

[-l length] [-w width] [-P printer]
[-L bannername] [-n loginname] [-h host]
[-J jobtitle] [-C class] [-?option args] [all]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Program lpbanner służy do wydruku prostej strony nagłówkowej na drukarce o stałej szerokości znaków, pclbanner tworzy nagłówek PCL, zaś psbanner tworzy nagłówek w formacie PostScript. Całość informacji, jaka ma zostać wydrukowana jest przesyłana przy pomocy argumentów wiersza poleceń. Dla zachowania zgodności z szacownymi programami kolejkowania wydruku, czyta wiersz formularzowy ze standardowego wejścia, ale ignoruje tę informację.

OPCJE

Szerokość strony w znakach (domyślnie 132).
Długość strony w wierszach (domyślnie 60).
Kolejka drukarki dla wydruku nagłówka.
Nazwa używana w nagłówku jako nazwa główna.
Nazwa używana w nagłówku jako nazwa zgłoszeniowa użytkownika (login name).
Nazwa używana w nagłówku jako nazwa hosta.
Łańcuch używany w nagłówku jako główny tytuł.
Łańcuch używany w nagłówku jako klasa.
-? value
Inne opcje i argumenty zapewniane przez LPRng są ignorowane.

ZOBACZ TAKŻE

lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.perms(5), pr(1).

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest lprng@lprng.com; subskrypcja przez wysłanie listu do lprng-request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1 lpbanner

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

LPRng-3.6.12 LPRng