Scroll to navigation

rpc.nfsd(8) System Manager's Manual rpc.nfsd(8)

NAZWA

rpc.nfsd - proces serwera NFS

SKŁADNIA

/usr/sbin/rpc.nfsd [-p port] nproc

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Program rpc.nfsd implementuje użytkownikową część poziomu usługi NFS. Podstawowe właściwości obsługiwane są przez moduł jądrowy nfsd.o; program użytkownikowy jedynie rozpoczyna pewną liczbę wątków jądra.

Serwer rpc.mountd daje usługę wymaganą do zaspokojenia żądań montowania od klientów NFS.

OPCJE

określa inny port do nasłuchiwania żądań NFS. Domyślnie rpc.nfsd nasłuchuje na porcie 2049.
podaj liczbę wątków serwerów NFS. Domyślnie uruchamiany jest tylko jeden. Jednak dla optymalnej wydajności dobrze jest użyć wielu wątków. Dokładne określenie wartości zależy od liczby i obciążenia klientami NFS. Dobrym punktem zaczepu jest 8 wątków. Wyniki modyfikowania tej liczby można sprawdzać programem nfsstat(8).

ZOBACZ TAKŻE

rpc.mountd(8), exportfs(8), rpc.rquotad(8), nfsstat(8).

AUTOR

Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 8 nfsd

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

31 maj 1999