Scroll to navigation

PAC(8) System Manager's Manual PAC(8)

NAZWA

pacinformacja rozliczeniowa drukarki/plotera

SKŁADNIA

pac [-cmrs] [-Pdrukarka] [-pcena] [użytkownik ...]

OPIS

Pac (ang. printer/plotter accounting) czyta pliki rozliczeniowe drukarki/plottera, sumując liczbę stron (typowy przypadek) lub stóp (dla urządzeń rastrowych) papieru zużytego przez każdego z użytkowników, i wypisuje ile zużył każdy z nich w stronach czy stopach i w dolarach.

Gdy nie poda się argumentu użytkownik, to wpisywane są statystyki dla każdego użytkownika który zużył papier.

Dostępne są następujące opcje:

drukarka
Rozliczenie wykonywane jest dla zadanej drukarki. Normalnie, rozliczanie wykonywane jest dla drukarki domyślnej (zależnej od konkretnego systemu) lub drukarki określonej wartością zmiennej środowiska PRINTER.
powoduje, że wyjście zostanie posortowane według kosztów; normalnie jest ono sortowane alfabetycznie według nazwy.
powoduje, że w pliku rozliczeniowym ignorowana będzie nazwa hosta. Pozwala to użytkownikowi pracującemu na wielu maszynach na połączenie wszystkich opłat za drukowanie.
cena
Wartość ceny używana jest jako koszt w dolarach, zamiast domyślnej wartości 0.02 lub ceny określonej w /etc/printcap.
Odwraca porządek sortowania.
Informacja rozliczeniowa jest sumowana w sumarycznym pliku rozliczeniowym; sumowanie to jest niezbędne, gdyż na obciążonym systemie plik rozliczeniowy może powiększać się o kilkanaście wierszy dziennie.

FORMATY WYJŚCIOWE

pac formatuje wyjście w prostą tabelę z czterema kolumnami:

  1. Na początku wypisywana jest nazwa komputera wraz z nazwą loginu użytkownika (kolumna "Login"). Jeśli poda się opcję -m, to nazwa komputera jest pomijana.
  2. Liczba stron lub stóp wydrukowanego papieru (kolumna "pages/feet").
  3. Liczba wykonanych kopii (kolumna "runs").
  4. Całkowity koszt na użytkownika (kolumna "price").

Jeśli nie poda się argumenty użytkownik, to pac wypisze wiersz podsumowania z całkowitymi wartościami drukowania.

PLIKI

/var/account/?acct
nieprzetworzone pliki rozliczeniowe
/var/account/?_sum
sumaryczne pliki rozliczeniowe
/etc/printcap
baza danych możliwości drukarek

ZOBACZ TAKŻE

printcap(5a)

HISTORIA

Polecenie pac pojawiło się w 4.0BSD.

BŁĘDY

Obecnie nie jest jeszcze znana relacja pomiędzy ceną wyliczoną a rzeczywistą.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

$Mdocdate: 31 maja 2007 $ Debian