Scroll to navigation

pnm(5) File Formats Manual pnm(5)

NAZWA

pnm - przenośny format dowolnej bitmapy

OPIS

Programy pnm pracują z przenośnymi bitmapami, mapami szarości, pixmapami, tworzonymi w segmentach pbm, pgm, i ppm. Nie ma konkretnego formatu, związanego z pnm.

ZOBACZ TAKŻE

anytopnm(1), rasttopnm(1), tifftopnm(1), xwdtopnm(1), pnmtops(1), pnmtorast(1), pnmtotiff(1), pnmtoxwd(1), pnmarith(1), pnmcat(1), pnmconvol(1), pnmcrop(1), pnmcut(1), pnmdepth(1), pnmenlarge(1), pnmfile(1), pnmflip(1), pnmgamma(1), pnmindex(1), pnminvert(1), pnmmargin(1), pnmnoraw(1), pnmpaste(1), pnmrotate(1), pnmscale(1), pnmshear(1), pnmsmooth(1), pnmtile(1), ppm(5), pgm(5), pbm(5)

AUTOR

Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.

T◈UMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

27 września 1991