Scroll to navigation

PSSELECT(1) General Commands Manual PSSELECT(1)

NAZWA

psselect - wybiera z pliku postscriptowego strony

SKŁADNIA

psselect [ -q ] [ -e ] [ -o ] [ -r ] [ -pstrony ] [ strony ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Psselect wybiera strony z dokumentu postscriptowego i wkleja je do nowego pliku. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -e wybiera wszystkie strony parzyste; można jej używać w połączeniu z innymi opcjami wyboru stron do wyboru stron parzystych z zakresu stron.

Opcja -o wybiera wszystkie strony nieparzyste; można jej używać w połączeniu z innymi opcjami wyboru stron.

Opcja -pstrony określa strony, które należy wybrać. Strony to rozdzielona przecinkami lista zakresów stron, z których każdy może być albo numerem strony, albo zakresem, w postaci pierwszy-ostatni. Jeśli pierwszy zostanie pominęty, wybrana zostanie pierwsza strona, a jeśli pominięty zostanie ostanie, wybrana zostanie strona ostatnia.

The prefix character `_' indicates that the page number is relative to the end of the document, counting backwards. If just this character with no page number is used, a blank page will be inserted.

Opcja -r powoduje, że psselect wydaje wybrane strony w odwróconej kolejności.

Normalnie, psselect drukuje numery prztwarzanych stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

Jeśli podana jest któraś z opcji -r, -e, lub -o zakres stron trzeba podać poprzez opcję -p. Jest tak dla kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami.

UWAGI

Numer strony podawany do psselect jest numerem strony, licząc od początku lub końca pliku, zaczynającym się od jedynki. Rzeczywisty numer strony w dokumencie może być inny.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1), showchar(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Psselect nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17