Scroll to navigation

qmail-clean(8) System Manager's Manual qmail-clean(8)

NAZWA

qmail-clean - czyści katalog kolejki

SKŁADNIA

qmail-clean

OPIS

qmail-clean wczytuje komendę czyszczenia z deskryptora 0, czyści, wypisuje rezultaty na deskryptorze 1 i powtarza.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-send(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.