Scroll to navigation

qmail-lspawn(8) System Manager's Manual qmail-lspawn(8)

NAZWA

qmail-lspawn - planuje lokalne dostarczanie poczty

SKŁADNIA

qmail-lspawn defaultdelivery

OPIS

qmail-lspawn czyta serię komend lokalnego doręczania z deskryptora 0 i wywołuje qmail-local, by przeprowadzić doręczanie. Rezultaty wyrzuca na deskryptor 1. Przekazuje informację defaultdelivery do programu qmail-local jako domyślną instrukcję dostarczenia poczty.

qmail-lspawn wywołuje qmail-local asynchronicznie, więc rezultaty wcale nie muszą być uporządkowane w tej samej kolejności, co komendy.

Dla każdego adresu odbiorcy qmail-lspawn sprytnie dowiaduje się, który lokalny użytkownik kontroluje ten adres. Najpierw do sprawdzania używa mechanizmu qmail-users; jeśli adres nie jest tam wyszczególniony, to wzywa na pomoc qmail-getpw. Następnie qmail-lspawn uruchamia qmail-local na prawach danego użytkownika (uid i gid). Nie ustawia on żadnych dodatkowych grup.

qmail-lspawn traktuje pustą nazwę skrzynki jako adres kubła na śmieci. :)

ZOBACZ TAKŻE

envelopes(5), qmail-users(5), qmail-getpw(8), qmail-send(8), qmail-local(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.