Scroll to navigation

qmail-newu(8) System Manager's Manual qmail-newu(8)

NAZWA

qmail-newu - przygotowuje przypisania adresów dla qmail-lspawn

SKŁADNIA

qmail-newu

OPIS

qmail-newu czyta przypisania z /var/lib/qmail/users/assign i zapisuje je do /var/lib/qmail/users/cdb w formacie binarnym odpowiednim do szybkiego dostępu przez qmail-lspawn.

Jeśli jest jakiś problem z plikiem users/assign, to qmail-newu wyjaśnia go i zostawia users/cdb w spokoju.

qmail-newu dba o to, by plik users/cdb był odświeżany automatycznie, więc qmail-lspawn nigdy nie musi czekać aż qmail-newu skończy swą pracę. Jednakże qmail-newu nie podejmuje próby ochrony przeciw sytuacji, w której dwa niezależne procesy odświeżają zawartość users/cdb.

Format binarny users/cdb nadaje się do przenoszenia pomiędzy maszynami.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-users(5), qmail-lspawn(8), qmail-pw2u(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.