Scroll to navigation

qmail-qread(8) System Manager's Manual qmail-qread(8)

NAZWA

qmail-qread - wyświetla wychodzące wiadomości i ich odbiorców

SKŁADNIA

qmail-qread

OPIS

qmail-qread skanuje kolejkę wychodzącą pod kątem znalezienia wiadomości. Dla każdej wiadomości wypisuje różne informacje w formie zrozumiałej dla człowieka, włączając w to datę dostarczenia wiadomości do kolejki, liczbę bajtów wiadomości, nadawcę wiadomości i wszystkich wciąż branych pod uwagę odbiorców.

qmail-qread musi być uruchomiony jako root albo z identyfikatorem użytkownika qmails i identyfikatorem grupy qmail.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-qstat(8), qmail-send(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.