Scroll to navigation

qmail-qstat(8) System Manager's Manual qmail-qstat(8)

NAZWA

qmail-qstat - podsumowuje status kolejki pocztowej

SKŁADNIA

qmail-qstat

OPIS

qmail-qstat podaje liczbę wiadomości w poszczególnych miejscach pocztowej kolejki wiadomości w formie zrozumiałej dla człowieka.

qmail-qstat musi być uruchomiony jako root lub z identyfikatorem grupy qmail.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-qread(8), qmail-send(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.