Scroll to navigation

qmail-rspawn(8) System Manager's Manual qmail-rspawn(8)

NAZWA

qmail-rspawn - odkłada pocztę do zdalnego dostarczenia

SKŁADNIA

qmail-rspawn

OPIS

qmail-rspawn czyta serię komend dotyczących zdalnego dostarczenia z deskryptora 0, wywołuje qmail-remote, by przeprowadzić doręczanie, a potem wypisuje rezultaty do deskryptora 1.

qmail-rspawn wywołuje qmail-remote asynchronicznie, więc rezultaty mogą być uporządkowane w innej kolejności niż komendy.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-send(8), qmail-remote(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.