Scroll to navigation

qmail(7) Miscellaneous Information Manual qmail(7)

NAZWA

qmail - przegląd dokumentacji qmail

WPROWADZENIE

qmail jest bezpiecznym, sprawnym, efektywnym, prostym agentem przesyłania poczty.

Użytkownicy, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad przychodzącymi wiadomościami powinni przeczytać podręcznik dot-qmail(5). Pomocne w korzystaniu z pliku .qmail komendy to qbiff(1), qreceipt(1), qforward(1), bouncesaying(1), i condredirect(1). Inne pożyteczne komendy to maildirmake(1), maildir2mbox(1), i maildirwatch(1).

Administrator systemu chcący kontrolować cały system poczty qmail powinien zacząć od przeczytania qmail-control(5) i qmail-start(8). Są też trzy narzędzia służące do monitorowania kolejki poczty: qmail-qread(8), qmail-qstat(8), i qmail-tcpto(8). Nadchodzące połączenia SMTP są obsługiwane przez qmail-smtpd(8).

qmail oferuje dwa interfejsy w postaci komend do wysyłania wiadomości: qmail-inject(8) i mailsubj(1). By uzyskać szczegółowe informacje na temat internetowych wiadomości pocztowych proszę przejrzeć podręczniki addresses(5), envelopes(5), qmail-header(5), i forgeries(7).

Dodatkowa dokumentacja zawiera qmail-limits(7) i qmail-pop3d(8).

Dokumentacja ta opisuje wersję 1.05 systemu qmail. Proszę zajrzeć na stronęhttp://pobox.com/~djb/qmail.html by zapoznać się z innymi programami współdziałającymi z qmail.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.