Scroll to navigation

UNRAR(1) General Commands Manual UNRAR(1)

NAZWA

unrar - rozpakowuje pliki z archiwów rar

SKŁADNIA

unrar <polecenie> [-<przełącznik 1> -<przełącznik N>] archiwum [pliki...] [ścieżka...]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Ten podręcznik po krótce opisuje polecenie unrar
Podręcznik ten został napisany dla dystrubucji Debian GNU/Linux ponieważ oryginalny program nie posiada stron podręcznika systemowego.

Polecenia i opcje opisane tutaj dotyczą wersji unrar 2.02.

OPCJE

Po nazwie programu należy podać polecenie i dodatkowe przełączniki poprzedzone ukośnikiem. Podstawowe komendy zostały przedstawione poniżej. Aby uzyskać pełny opis należy uruchomić program unrar bez opcji.

Rozpakowuje pliki do katalogu bieżącego.
Wyświetla zawartość archiwum.
Wyświetla plik na wyjście standardowe (stdout).
Testuje pliki zawarte w archiwum.
Wyświetla zawartość archiwum w trybie "gadatliwym".
Rozpakowuje pliki wraz ze ścieżką.

PRZEŁĄCZNIKI

UWAGA: Każdy przełącznik musi być poprzedzony białą spacją. Nie można podawać ich razem.

Wyłącza sprawdzanie AV.
Nie wyświetla komentarzy.
Odświeża pliki.
Nie kasuje rozpakowanych uszkodzonych plików.
Wysyła wszystkie komunikaty na stderr.
Wyłącza wszystkie komunikaty.
Nadpisuje istniejące pliki.
Nie nadpisuje istniejących plików.
Ustawia hasło.
Nie pyta o hasło.
Dołącza podkatalogi.
Uaktualnia pliki.
Wyświetla wszystkie części archiwum.
Wyklucza podany plik.
Wyklucza pliki w podanym pliku z listą.
Wczytuje nazwy plików do wykluczenia ze stdin.
Przyjmuje odpowiedź tak na wszystkie zapytania.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja tego programu znajduje się w pliku Rar.Txt, który znajduje się w katalogu /usr/share/doc/rar. Opcje tu opisane są takie same dla rar oraz unrar.

AUTOR

Tę stronę podręcznika systemowego napisał Peter Cech <cech@debian.org> na podstawie polecenia "unrar -h" wykonanego w systemie Debian GNU/Linux (może być także używana w innych dystrybucjach).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1 unrar-nonfree

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

11 lutego 1999