Scroll to navigation

AT(1) General Commands Manual AT(1)

JMÉNO

at, batch, atq, atrm - umisťuje do fronty, zobrazuje či maže úlohy určené pro pozdější provedení

POUŽITÍ

at [-V] [-q queue] [-f file] [-mMlv] timespec ..."
at [-V] [-q queue] [-f file] [-mMkv] [-t time]
at -c úloha [...]
atq [-V] [-q fronta]
at [-rd] úloha [...]
atrm [-V] úloha [...]
batch
at -b

POPIS

at and batch read commands from standard input or a specified file which are to be executed at a later time, using /bin/sh.

provádí příkazy v určeném čase.
vypisuje uživatelovy čekající úlohy, kromě situace, kdy uživatelem je superuživatel; v tom případě se vypíší úlohy všech uživatelů. Formát řádků výstupu (každá úloha na jeden řádek) je: Číslo úlohy, datum, hodina, fronta a uživatelské jméno.
maže úlohy označené jejich číslem.
provádí příkazy, když to zátěž systému dovolí; jinými slovy, když průměrná zátěž klesne pod 1.5, nebo hodnotu určenou při vyvolání příkazu atd.

At allows fairly complex time specifications, extending the POSIX.2 standard. It accepts times of the form HH:MM to run a job at a specific time of day. (If that time is already past, the next day is assumed.) You may also specify midnight, noon, or teatime (4pm) and you can have a time-of-day suffixed with AM or PM for running in the morning or the evening. You can also say what day the job will be run, by giving a date in the form month-name day with an optional year, or giving a date of the form MMDD[CC]YY, MM/DD/[CC]YY, DD.MM.[CC]YY or [CC]YY-MM-DD. The specification of a date must follow the specification of the time of day. You can also give times like now + count time-units, where the time-units can be minutes, hours, days, or weeks and you can tell at to run the job today by suffixing the time with today and to run the job tomorrow by suffixing the time with tomorrow.

Například, aby se úloha spustila za tři dny v 16 hodin, lze zadat at 4pm + 3 days, aby se spustila v 10:00 31. července at 10am Jul 31 a pro spuštění úlohy v 1:00 zítra, at 1am tomorrow.

If you specify a job to absolutely run at a specific time and date in the past, the job will run as soon as possible. For example, if it is 8pm and you do a at 6pm today, it will run more likely at 8:05pm.

Přesný popis časové specifikace lze nalézt v /usr/share/doc/at/timespec.

For both at and batch, commands are read from standard input or the file specified with the -f option and executed. The working directory, the environment (except for the variables BASH_VERSINFO, DISPLAY, EUID, GROUPS, SHELLOPTS, TERM, UID, and _) and the umask are retained from the time of invocation.

As at is currently implemented as a setuid program, other environment variables (e.g., LD_LIBRARY_PATH or LD_PRELOAD) are also not exported. This may change in the future. As a workaround, set these variables explicitly in your job.

An at - or batch - command invoked from a su(1) shell will retain the current userid. The user will be mailed standard error and standard output from his commands, if any. Mail will be sent using the command /usr/sbin/sendmail. If at is executed from a su(1) shell, the owner of the login shell will receive the mail.

The superuser may use these commands in any case. For other users, permission to use at is determined by the files /etc/at.allow and /etc/at.deny. See at.allow(5) for details.

VOLBY

prints the version number to standard error and exit successfully.
použije určenou frontu. Označení fronty sestává z jednoho písmene; platná označení fronty sahají od a do z. a A do Z. Fronta a je přednastavená pro at a fronta b pro batch. Fronty s vyššími písmeny běží se zvýšeným nice. Speciální fronta "=" je rezervována pro aktuálně bežící úlohy.

Pokud je úloha vložená do fronty označené velkým písmenem, je s ní naloženo, jako by byla v tom čase vložena do batch. Jakmile nastane zadaný čas, budou platit pravidla pro zpracování batch týkající se zátěže. Pokud se k atq zadá konkrétní fronta, zobrazí pouze úlohy čekající v této frontě.

Zašle poštou oznámení o ukončení úlohy, i když úloha nemá žádný výstup.
Never send mail to the user.
Načte úlohu ze souboru soubor místo ze standardního vstupu.
run the job at time, given in the format [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]
Alias pro atq.
Alias pro atrm.
Alias pro atrm.
Alias pro batch.
Zobrazí čas, kdy se úloha provede před jejím přečtením.

Zobrazený čas bude ve formátu "Thu Feb 20 14:50:00 1997".

vypíše úlohy z příkazové řádky na standardní výstup.

SOUBORY

/var/spool/cron/atjobs
/var/spool/cron/atspool
/proc/loadavg
/var/run/utmp
/etc/at.allow
/etc/at.deny

DALŠÍ INFORMACE

at.allow(5), at.deny(5), atd(8), cron(1), nice(1), sh(1), umask(2).

CHYBY

Správné fungování příkazu batch pro Linux závisí na přítomnosti adresáře typu proc připojeného do adresáře /proc.

Pokud není soubor /var/run/utmp dostupný nebo je poškozený, nebo pokud uživatel není přihlášený v okamžiku spuštění at, pošta se zašle uživateli nalezenému v proměnné prostředí LOGNAME. Pokud tato není definována nebo je prázdná, předpokládá se aktuální uživatelské ID.

At a batch v současné implementaci nejsou vhodné, pokud uživatelé soupeří o zdroje. Pokud je toto váš případ, můžete chtít zvážit jiný dávkový systém, například nqs.

AUTOR

At byl z většiny napsán Thomasem Koenigem.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Ondřej Kavka <ondrej.kavka@pslib.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

14. listopadu 2009