Scroll to navigation

TALK(1) General Commands Manual TALK(1)

JMÉNO

talkrozhovor s jiným uživatelem

POUŽITÍ

talk person [ttyname]

POPIS

Talk je vizuální komunikační program který kopíruje řádky z vašeho terminálu jinému uživateli.

Parametry:

osoba
If you wish to talk to someone on your own machine, then person is just the person's login name. If you wish to talk to a user on another host, then person is of the form ‘user@host’.
jméno_tty
Jestliže si přejete hovořit s uživatelem který je přihlášen více než jednou, určuje jméno_tty příslušný terminál, na kterém má být zobrazena výzva. jméno_tty je ve formátu ‘ttyXX’ nebo ‘pts/X’.

Po spuštění talk kontaktuje talk démona na serveru druhého uživatele, který pak vypíše příslušnému uživateli vzkaz:

Message from TalkDaemon@váš_počítač...
talk: connection requested by jeho_jméno@jeho_počítač.
talk: respond with: talk jeho_jméno@jeho_počítač

Uživatel může odpovědět zadáním příkazu:

talk  jeho_jméno@jeho_počítač

Nezáleží z kterého serveru příjemce odpovídá, pokud je jeho přihlašovací jméno stejné. Jakmile je komunikace navázána, mohou oba účastníci psát najednou; text, který napíší, se bude zobrazovat v oddělených oknech. Stisknutí kombinace kláves control-L (^L) způsobí překreslení obrazovky. Mazání znaků, řádků a slov (obvykle ^H, ^U, a ^W) funguje normálně. Pro ukončení použijte kombinaci kláves pro přerušení (obvykle ^C); talk pak přesune kurzor na spodní část obrazovky a obnoví předchozí stav terminálu.

Od verze netkit-ntalk 0.15 podporuje talk scrollování (rolování obrazovky); escape-p a escape-n rolují vlastní okno, ctrl-p a ctrl-n rolují druhé okno. Tyto zkratky jsou nyní obráceně, než byly ve verzi 0.16; to může být sice nejprve matoucí, ale má to svou logiku - zkratky s escape se obtížněji používají, takže jsou použity pro méně časté operace.

Pokud nechcete být rušeni výzvami od talk démona, můžete je blokovat použitím příkazu mesg(1). Standardně tato hlášení blokována nejsou. Některé programy, jako je nroff(1), pine(1), a pr(1), mohou výzvy při svém běhu dočasně blokovat, aby předešly smíchání výstupů.

SOUBORY

/etc/hosts
nalezení příjemcova počítače
/var/run/utmp
nalezení příjemcova tty

DALŠÍ INFORMACE

mail(1), mesg(1), who(1), write(1), talkd(8)

CHYBY

Protokol používaný ke komunikaci s talk démonem je hrozný.

Also, the version of talk(1) released with 4.2BSD uses a different and even more braindead protocol that is completely incompatible. Some vendor Unixes (particularly those from Sun) have been found to use this old protocol. There's a patch from Juan-Mariano de Goyeneche (jmseyas@dit.upm.es) which makes talk/talkd, if compiled with -DSUN_HACK, compatible with SunOS/Solaris' ones. It converts messages from one protocol to the other.

Staré verze programu talk mohou špatně fungovat na počítačích s více než jednou IP adresou, jako jsou stroje s dynamickými SLIP nebo PPP připojeními. Tento problém byl vyřešen ve verzi netkit-ntalk 0.11, ale může ovlivnit osoby, se kterými chcete komunikovat.

HISTORIE

Příkaz talk se objevil ve verzi 4.2BSD.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Martin Wollmann <martin.wollmann@pslib.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net

24. listopadu 1999 Linux NetKit (0.17)