Scroll to navigation

CKSUM(1) Polecenia użytkownika CKSUM(1)

NAZWA

cksum - oblicza i weryfikuje sumy kontrolne

SKŁADNIA

cksum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisanie lub zweryfikowanie sum kontrolnych. Domyślnie używany jest 32-bitowy algorytm CRC.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wybranie funkcji skrótu. Zob. SKRÓT poniżej.
tworzy skróty kodowane za pomocą base64, nie szesnastkowo
sprawdzanie sum zapisanych w PLIKACH
długość skrótu w bitach; nie może przekroczyć maksimum dla algorytmu blake2, musi być wielokrotnością 8
tworzy surowe skróty binarne, nie szesnastkowe
wypisanie sumy kontrolnej w stylu BSD (domyślnie)
wypisanie sumy kontrolnej w sposób odwrotny, bez typu
zakończenie każdej linii na wyjściu znakiem NUL, a nie znakiem nowej linii i wyłączenie interpretacji znaków modyfikacji

Następujących pięć opcji jest przydatnych tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
informacja o użytej implementacji
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

SKRÓT określa funkcję skrótu i domyślny format wyjściowy:

(równoważny sum -s)
(równoważny sum -r)
(równoważny cksum)
(równoważny md5sum)
(równoważny sha1sum)
(równoważny sha224sum)
(równoważny sha256sum)
(równoważny sha384sum)
(równoważny sha512sum)
(równoważny b2sum)
(dostępny tylko przez cksum)

Przy sprawdzaniu dane wejściowe powinny być danymi z wyjścia tego programu lub odpowiednika.

AUTOR

Napisane przez Padraig Brady i Q. Frank Xia.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum>
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) cksum invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2024 GNU coreutils 9.4