Scroll to navigation

FINGER(1) General Commands Manual FINGER(1)

NAZWA

fingerprogram do sprawdzania informacji o użytkowniku

SKŁADNIA

finger [-lmsp] [użytkownik ...] [użytkownik@host ...]

OPIS

finger wyświetla informacje o użytkownikach danego systemu.

Dostępne opcje:

finger podaje nazwę użytkownika (login name), imię i nazwisko, nazwę terminalu i informuje, czy jest możliwość pisania do niego ("*" po nazwie terminalu oznacza, że nie można do niego pisać), czas "bezczynności", czas zalogowania się, adres i telefon biura.

Czas logowania wyświetlany jest w następującym formacie: miesiąc, dzień, godzina i minuty. Jeśli czas ten jest większy niż sześć miesięcy, to wyświetlany jest rok, a nie czas co do godziny i minuty.

Nieznane urządzenia oraz niedające się określić czasy zalogowania się i bezczynności pokazywane są jako gwiazdki.

Po podaniu tej opcji finger wyświetla pełną informację, pokazaną w kilku liniach, określoną przez opcję -s plus dodatkowo katalog domowy użytkownika, telefon domowy, powłokę logowania, informację o jego poczcie i zawartość plików “.plan”, “.project”, “.pgpkey” oraz “.forward” z katalogu domowego użytkownika.

Numery telefonów podane jako jedenastocyfrowe liczby są wyświetlane w formacie "+N-NNN-NNN-NNNN". Numery podane jako dziesięcio- lub siedmiocyfrowe liczby są wyświetlane jako odpowiedni podłańcuch. Numery pięciocyfrowe są wyświetlane w formacie "xN-NNNN". Numery czterocyfrowe są wyświetlane w formacie "xNNNN".

Jeśli prawo pisania do urządzenia jest wyłączone, wtedy tekst "(messages off)" jest dołączany do linii zawierającej nazwę urządzenia. Jeśli włączono opcję -l, to wyświetlany jest jeden wpis na użytkownika; jeśli użytkownik jest zalogowany wiele razy, to informacja o terminalu jest powtórzona raz dla każdego logowania.

Informacja o braku poczty zasygnalizowana jest tekstem "No Mail.", Jeśli użytkownik sprawdził swoją pocztą zanim przyszła nowa, wyświetlany jest tekst "Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)" lub "New mail received ...", "Unread since ...", jeśli użytkownik ma nową pocztę.

Wyłącza w opcji -l programu finger wyświetlanie zawartości plików “.plan”, “.project” i “.pgpkey
Wyłącza wyszukiwanie nazw użytkowników. Nazwa użytkownika podawana jako argument programu finger jest zazwyczaj nazwą użytkownika w systemie; jednakże, finger wyszukuje tego ciągu także w prawdziwej nazwie użytkownika, chyba że zostanie podana opcja -m. Nie są rozróżniane duże i małe litery w nazwach wyszukiwanych przez finger.

Jeśli nie ma podanych żadnych opcji, finger standardowo wyświetla informację w stylu opcji -l, jeśli nazwa użytkownika lub systemu została podana, format informacji odpowiada opcji -s. Jeśli któraś z informacji nie jest dostępna, niektórych pól może brakować.

Jeśli nie zostały podane żadne argumenty, finger wypisze informację dla każdego użytkownika zalogowanego w danej chwili w systemie.

finger może być wykorzystany do wyszukiwania użytkowników na odległym systemie. Zamiast pojedynczej nazwy użytkownika użytkownik podajemy “użytkownik@host” lub “@host”, gdzie informacja w pierwszym przypadku standardowo wyświetlana jest w formacie opcji -l a w drugim w formacie opcji -s. Opcja -l jest jedyną opcją jaka może być przekazana odległemu systemowi.

Jeśli standardowe wyjście jest gniazdem, to finger wypisze znak powrotu karetki (^M) przed każdym znakiem końca linii (^J). Jest to potrzebne w celu przetwarzania zdalnych żądań finger uruchomionych przez fingerd(8).

PLIKI

~/.nofinger
Jeśli finger znajdzie plik o takiej nazwie w katalogu domowym użytkownika i jeśli żądanie pochodzi spoza lokalnego komputera, to finger zaprzeczy istnieniu tego użytkownika. Aby to działało, program finger uruchomiony przez fingerd(8) musi widzieć plik .nofinger. Oznacza to, że katalog domowy musi mieć ustawione prawo odczytu dla wszystkich użytkowników (o+x), patrz chmod(1). Jeśli chce się użyć tej właściwości w celu ochrony prywatności, to na wszelki wypadek prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poleceniem "finger @localhost", czy działa poprawnie.
~/.plan
 
~/.project
 
~/.pgpkey
Powyższe pliki są wyświetlane jako część odpowiedzi na żądania w długim formacie (tj. gdy przekazano opcję -l). Plik .plan może mieć dowolną długość.

ZOBACZ TAKŻE

chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA

Polecenie finger pojawiło się po raz pierwszy w BSD 3.0.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Marcin Mazurek <mazek@capella.ae.poznan.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

15 sierpnia 1999 Linux NetKit (0.17)