Scroll to navigation

mem(4) Device Drivers Manual mem(4)

NAZWA

mem, kmem, port - pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe

OPIS

/dev/mem jest plikiem urządzenia znakowego, który jest obrazem całej pamięci głównej komputera. Może być używany na przykład do badania (a nawet poprawiania) systemu.

Adresy bajtów w /dev/mem interpretuje się jako fizyczne adresy pamięci. Odwołania do nieistniejących miejsc w pamięci spowodują, że będą zwracane błędy.

Badanie i poprawianie pamięci przy ustawionych bitach tylko-odczyt lub tylko-zapis najprawdopodobniej doprowadzi do niespodziewanych wyników.

Od Linuksa 2.6.26 i w zależności od architektury, opcja konfiguracji jądra CONFIG_STRICT_DEVMEM ogranicza obszary które można osiągnąć poprzez ten plik. Na przykład na architekturze x86 niedostępny jest dostęp RAM, ale jednolicie adresowana pamięć i PCI owszem.

Tworzy się je najczęściej poleceniami:


mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
chown root:kmem /dev/mem

Plik kmem jest tym samym, co mem, z tym wyjątkiem, że zamiast pamięci fizycznej udostępniana jest wirtualna pamięć jądra. Od Linuksa 2.6.26 plik ten jest dostępny tylko wtedy, gdy włączono opcję konfiguracji jądra CONFIG_DEVKMEM.

Tworzy się je najczęściej poleceniami:


mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2
chown root:kmem /dev/kmem

Plik /dev/port jest zbliżony do /dev/mem, ale udostępniane są porty wejścia/wyjścia.

Tworzy się je najczęściej poleceniami:


mknod -m 660 /dev/port c 1 4
chown root:kmem /dev/port

PLIKI

/dev/mem
/dev/kmem
/dev/port

ZOBACZ TAKŻE

mknod(1), chown(1), ioperm(2)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03