Scroll to navigation

WHO(1) Polecenia użytkownika WHO(1)

NAZWA

who - pokazuje kto jest zalogowany

SKŁADNIA

who [OPCJA]... [ PLIK | ARGUMENT1 ARGUMENT2 ]

OPIS

Wypisuje informację o aktualnie zalogowanych użytkownikach

równoważne -b -d --login -p -r -t -T -u
czas ostatniego uruchomienia systemu
wypisuje martwe procesy
wypisuje wiersz z nagłówkami kolumn
wypisuje systemowe procesy zgłoszeniowe
próbuje rozwiązać nazwy systemów przez DNS
wypisuje tylko nazwę systemu i użytkownika związanych ze standardowym wejściem
wyświetla aktywne procesy uruchomione przez init
wypisuje wszystkie nazwy zgłoszeniowe i liczbę zalogowanych użytkowników
wyświetla bieżący poziom pracy (runlevel)
wypisuje jedynie nazwę, terminal i czas (domyślnie)
wypisuje ostatnią zmianę zegara systemowego
wypisuje dodatkowo znak, określający czy użytkownik przyjmuje komunikaty: +, - lub ?
wypisuje zalogowanych użytkowników
równoważne -T
równoważne -T
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano PLIKU, używany jest /var/run/utmp. Częstym wyborem jest /var/log/wtmp. Jeśli podano ARGUMENT1 i ARGUMENT2, włączana jest opcja -m. Program może mieć działanie terapeutyczne - często wybieranymi argumentami są am i lub mom likes.

AUTOR

Napisane przez Josepha Arceneaux, Davida MacKenzie i Michaela Stone'a.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) who invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2024 GNU coreutils 9.4