Scroll to navigation

atanh(3) Library Functions Manual atanh(3)

JMÉNO

atanh, atanhf, atanhl - funkce inverzního hyperbolického tangens

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double atanh(double x);
float atanhf(float x);
long double atanhl(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

atanh():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

atanhf(), atanhl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions calculate the inverse hyperbolic tangent of x; that is the value whose hyperbolic tangent is x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Při úspěchu vrací tato funkce inverzní hyperbolický tangens x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Je-li x +1 nebo -1 je generována chyba a funkce vrátí HUGE_VAL, HUGE_VALF, nebo HUGE_VALL s matematicky korektním znaménkem.

Pokud je absolutní hodnota x větší než 1, je generována doménová chyba a návratová hodnota je NaN.

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).
errno je nastaveno na ERANGE (viz CHYBY). Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_DIVBYZERO).

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
atanh(), atanhf(), atanhl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

CHYBY

In glibc 2.9 and earlier, when a pole error occurs, errno is set to EDOM instead of the POSIX-mandated ERANGE. Since glibc 2.10, glibc does the right thing.

DALŠÍ INFORMACE

acosh(3), asinh(3), catanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03