Scroll to navigation

index(3) Library Functions Manual index(3)

JMÉNO

index, rindex - vyhledej znak v řetězci

KNIHOVNA

Standardní knihovna C (libc, -lc)

POUŽITÍ

#include <strings.h>
[[zastaralé]] char *index(const char *s, int c);
[[zastaralé]] char *rindex(const char *s, int c);

POPIS

index() je identický s strchr(3).

rindex() je identický s strrchr(3).

Use strchr(3) and strrchr(3) instead of these functions.

STANDARDY

4.3BSD; marked as LEGACY in POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 removes the specifications of index() and rindex(), recommending strchr(3) and strrchr(3) instead.

DALŠÍ INFORMACE

strchr(3), strrchr(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. ledna 2023 Linux man-pages 6.03