Scroll to navigation

FINGER(1) General Commands Manual FINGER(1)

JMÉNO

fingerprogram vyhledávající informace o uživateli

POUŽITÍ

finger [-lmsp] [user ...] [user@host ...]

POPIS

finger zobrazuje informace o uživatelích systému.

Jeho volby jsou:

Finger zobrazuje o uživateli přihlašovací jméno, skutečné jméno, jméno terminálu a stav záznamu (``*'' za jménem terminálu když je zakázán zápis), čas zahálení (idle time), čas přihlášení, umístění a telefonní číslo kanceláře.

Jestliže je uživatel připojen méně než 6 měsíců, je čas přihlášení zobrazen jako měsíce, dny, hodiny a minuty, v opačném případě je zobrazen rok a chybí hodiny a minuty.

Neznámá zařízení stejně jako neexistující čas zahálení nebo čas přihlášení jsou zobrazeny jako hvězdička.

Výstup má mnohořádkový formát a obsahuje všechny informace popsané pro volbu -s spolu s domovským adresářem uživatele, soukromé telefonní číslo, přihlašovací shell, stav pošty a obsahy souborů “.plan”, “.project”, “.pgpkey” a “.forward” z domovského adresáře uživatele.

Jedenáctimístná telefonní čísla jsou vypisována jako ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Čísla určená deseti nebo sedmi číslicemi jsou vypisována jako příslušná část tohoto řetězce. Čísla určená pěti číslicemi jsou vypisována jako ``xN-NNNN''. Čísla určená čtyřmi číslicemi jsou vypisována jako ``xNNNN''.

Jestliže je zakázán zápis na zařízení, hláška ``(messages off)'' je připojena k řádce obsahující jméno tohoto zařízení. Při použití volby -l je zobrazen jeden záznam na uživatele; jestliže je uživatel přihlášen vícekrát, informace o terminálu se pro každé přihlášení opakuje.

Stav pošty je zobrazován jako ``No Mail.'', jestliže není žádná pošta, ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'', jestliže se uživatel díval do schránky s poštou a novou poštu si přečetl a nebo ``New mail received ...'', `` Unread since ...'', jestliže přišla nová zpráva.

Zabraňuje volbě -l ve fingeru v zobrazování obsahu souborů “.plan”, “.project” a “.pgpkey”.
Zabránit setřídění uživatelských jmen. Uživatel je obyčejně přihlašovací jméno, avšak třídění je prováděno s reálnými jmény uživatelů, pokud nepoužijete volbu -m. Při srovnávání jmen prováděném ve fingeru je brán ohled na velká a malá písmena.

Jestliže nejsou specifikovány žádné volby, ale jsou zadány parametry finger standardně zobrazí výstup jako s volbou -l, jsou-li zadány parametry, pak jako s volbou -s. Všimněte si že určité části mohou být vynechány, jestliže informace není dostupná.

Jestliže nejsou specifikovány žádné argumenty, finger bude vypíše každého uživatele právě přihlášeného do systému.

Finger se používá pro vyhledávání uživatelů připojených na vzdáleném systému. Pro určení uživatele používá formát “user@host”, nebo “@host”, kde standardní výstupní formát je v prvním případě styl -l a ve druhém potom styl -s. Pro vzdálený systém může být použita pouze volba -l.

Pokud je standardní výstup socket, finger bude vysílat znak návratu vozíku (CR, resp. ^M) před každým znakem přechodu na nový řádek (LF, resp. ^J). To platí pro zpracování požadavků vzdáleného fingera programem fingerd(8).

SOUBORY

~/.nofinger
Jestliže finger najde tento soubor v domovském adresáři uživatele, bude fingeru, který pochází mimo tento počítač, zapírat existenci tohoto uživatele. Aby to fungovalo, musí být démon fingerd(8) schopný číst soubor .nofinger. To většinou znamená, že domovský adresář obsahující tento soubor musí mít nastaven bit other-users-execute (o+x). Viz příkaz chmod(1). Pokud chcete tuto vlastnost používat pro zajištění většího soukromí, otestujte ji pro jistotu nejprve pomocí příkazu ``finger @localhost'' před tím, než se na ni spolehnete.
~/.plan
 
~/.project
 
~/.pgpkey
Tyto soubory jsou vypsány při použití dlouhého formátu. Soubor ..plan může být jakkoliv dlouhý.

DALŠÍ INFORMACE

chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIE

Příkaz finger se objevil ve verzi 3.0BSD.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Václav Doubek <vaclav.doubek@pslib.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net

15. srpna 1999 Linux NetKit (0.17)