Scroll to navigation

SLEEP(1) Příručka uživatele SLEEP(1)

JMÉNO

sleep - čeká zadaný časový interval

POUŽITÍ

sleep POČET[PŘÍPONA]...
sleep VOLBA

POPIS

Čeká POČET sekund. PŘÍPONA může být „s“ pro sekundy (výchozí), „m“ pro minuty, „h“ pro hodiny nebo „d“ pro dny. Počet nemusí být celé číslo. Dva a více argumentů způsobí, že se bude čekat po dobu danou součtem zadaných hodnot.

vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

Napsal Jim Meyering a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

sleep(3)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) sleep invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1