Scroll to navigation

link(2) System Calls Manual link(2)

NAAM

link, linkat - maak een nieuwe naam voor een bestand

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
int link(const char *oudpad, const char *nieuwpad);
#include <fcntl.h>      /* Definitie van AT_* constanten */
#include <unistd.h>
int linkat(int oudmapbi, const char *oudpad,
      int nieuwmapbi, const char *nieuwpad, int vlaggen);

Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

linkat():


Vanaf glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Voor glibc 2.10:
_ATFILE_SOURCE

BESCHRIJVING

link() maakt een nieuwe koppeling (ook bekend als harde koppeling) naar een bestaand bestand.

Als nieuwpad al bestaat, dan zal het niet worden overschreven.

De nieuwe naam kan net zo gebruikt als de oude naam voor wat voor opdracht dan ook; beide namen wijzen naar hetzelfde bestand (en hebben daarom dezelfde toestemmingen en eigenaar) en het is onmogelijk te achterhalen wat de "oorspronkelijke" naam was.

linkat()

De linkat() systeem aanroep werkt op exact dezelfde manier als link(), behalve dan voor de hier beschreven verschillen.

Als de padnaam gegeven in oudpad relatief is, dan wordt deze geïnterpreteerd als relatief aan de map aangewezen door de bestandsindicator oudpadbi (in plaats van relatief aan de werk map van het aanroepende proces, zoals gedaan door link() voor een relatieve padnaam).

Als oudpad relatief is en oudpadbi heeft de speciale waard AT_FDCWD, dan wordt oudpad geïnterpreteerd als relatief aan de huidige werk map van het aanroepende proces (zoals link()).

Als oudpad absoluut is, dan wordt oudpadbi genegeerd.

De interpretatie van nieuwpad is zoals voor oudpad behalve dat een relatieve padnaam wordt geïnterpreteerd als relatief aan de map aangewezen door de bestandsindicator nieuwmapbi.

De volgende waarden kunnen per bit worden geOF´ed in vlaggen:

Als oudpad een lege tekenreeks is, maak dan een koppeling naar een bestand aangewezen door oudmapbi (die kan zijn verkregen door de open(2) O_PATH vlag). In dit geval kan oudmapbi wijzen naar elk type bestand behalve een map. Dit zal in het algemeen niet werken als het bestand een aantal koppelingen van nul heeft (bestanden aangemaakt met O_TMPFILE en zonder O_EXCL zijn een uitzondering). De aanroeper moet de CAP_DAC_READ_SEARCH capaciteit hebben om deze vlag te kunnen gebruiken. Deze vlag is Linux-specifiek; definieer _GNU_SOURCE om zijn definitie te verkrijgen.
Standaard ontkoppeld linkat() oudpad niet als het een symbolische koppeling (zoals link()) is. De vlag AT_SYMLINK_FOLLOW kan worden opgegeven in vlaggen om er voor te zorgen dat oudpad ontkoppeld wordt als het een symbolische koppeling is. Als procfs gekoppeld is, dan kan deze als alternatief voor AT_EMPTH_PATH gebruikt worden, zoals hier:

linkat(AT_FDCWD, "/proc/self/fd/<fd>", newdirfd,

newname, AT_SYMLINK_FOLLOW);

Voor Linux 2.6.18 werd het vlaggen argument niet gebruikt en moest worden opgegeven als 0.

Zie openat(2) voor een uitleg over de noodzaak van linkat().

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

Schrijf toegang in de map waar nieuwpad in zou komen is niet toegestaan voor het geldende uid van het proces,of een van de mappen in oudpad of nieuwpad stond zoek (uitvoer) toestemming niet toe. (Zie ook path_resolution(7).)
De gebruiker quota van schijf blokken op het bestandssysteem zijn uitgeput.
nieuwpad bestaat al.
oudpad of nieuwpad wijzen buiten door u toegankelijke adres ruimte.
Een Invoer/Uitvoer fout trad op.
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van oudpad of nieuwpad.
Het bestand waar oudpad naar wijst, heeft al het hoogste aantal mogelijke koppelingen. Bijvoorbeeld op een ext4(5) bestandssysteem dat niet voorzien is van dir_index, is de limiet van het aantal harde koppeling naar een bestand 65.000; op btrfs(5) is de limiet 65.535 koppelingen.
oudpad of nieuwpad was te lang.
Een map gedeelte van oudpad of nieuwpad bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.
Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.
Het apparaat waar het bestand op zit heeft geen ruimte voor een nieuwe map.
Een deel dat gebruikt wordt als map van oudpad of nieuwpad is in feite geen map.
oudpad is een map.
Het bestandssysteem dat oudpad en nieuwpad bevat ondersteunt de aanmaak van harde koppelingen niet.
De aanroeper heeft geen rechten om een harde koppeling naar dit bestand te maken (zie de beschrijving van /proc/sys/fs/protected_hardlinks in proc(5)).
oudpad is gemarkeerd als onveranderlijk of alleen-toevoegen. (Zie ioctl_iflags(2).)
Het bestand staat op een alleen-lezen bestandssysteem.
oudpad en nieuwpad staan niet op hetzelfde aangekoppelde bestandssysteem. (Linux staat toe een bestandssysteem op verschillende punten aan te koppelen, maar link() werkt niet over verschillende aankoppel punten, zelfs als hetzelfde bestandssysteem is aangekoppeld op beide.)

De volgende additionele fouten kunnen optreden in linkat():

oldpath (newpath) is relatief maar olddirfd (newdirfd) is noch AT_FDCWD noch een geldige bestandsindicator.
Een ongeldige vlag werd opgegeven in vlaggen.
AT_EMPTY_PATH werd opgegeven in vlaggen, maar de aanroeper heeft niet de CAP_DAC_READ_SEARCH capaciteit.
Een poging werd gedaan om het /proc/self/fd/NN bestand overeenkomende met een bestandsindicator aangemaakt met

open(path, O_TMPFILE | O_EXCL, mode);
  

Zie open(2).
Een poging werd gedaan om een koppeling naar een /proc/self/fd/NN bestand te maken die overeen kwam met een bestand die werd gewist.
oudpad is een relatieve padnaam en oudmapbi wijst naar een map die gewist werd, of nieuwpad is een relatieve padnaam en nieuwmapbi wijst naar een map die gewist werd.
oudpad is relatief en oudmapbi is een bestandsindicator die naar een bestand anders dan een map wijst; of vergelijkbaar voor nieuwpad en nieuwmapbi
AT_EMPTY_PATH werd opgegeven in vlaggen, oudpad is een lege tekenreeks, en oudmapbi wijst naar een map.

VERSIES

linkat() werd toegevoegd aan Linux 2.6.16; bibliotheek ondersteuning werd toegevoegd aan glibc 2.4.

VOLDOET AAN

link(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001 (maar zie OPMERKINGEN), POSIX.1-2008.

linkat(): POSIX.1-2008.

OPMERKINGEN

Harde koppelingen, zoals die gemaakt worden door link(), kunnen niet over meerdere bestandsystemen heen reiken. Gebruik symlink() als dat nodig is.

POSIX.1-2001 schrijft voor dat link() oudpad moet ontkoppelen als het een symbolische koppeling is. Echter vanaf Linux 2.0 doet Linux dit niet: als oudpad een symbolische koppeling is, dan wordt nieuwpad aangemaakt als een harde koppeling naar hetzelfde symbolische koppeling bestand (m.a.w. nieuwpad wordt een symbolische koppeling naar hetzelfde bestand waar oudpad naar wijst). Sommige andere implementaties gedragen zich op dezelfde manier als Linux. POSIX.1-2008 verandert de specificatie van link() daarbij wordt het implementatie-afhankelijk van het ontkoppeld zijn of niet van oudpad als het een symbolische koppeling is. Om precieze controle over de behandeling van symbolische koppelingen te krijgen bij het aanmaken van koppelingen gebruik linkat().

Glibc-opmerkingen

Op oudere kernels waar linkat niet beschikbaar is, valt de glibc omwikkel functie terug op het gebruik van link(), behalve als AT_SYMLINK_FOLLOW werd opgegeven. Als oudpad en nieuwpad relatieve padnamen zijn, dan construeert glibc padnamen gebaseerd op de symbolische koppelingen die overeenkomen met de oudpadbi en nieuwmapbi argumenten.

BUGS

Op NFS bestandsystemen kan de teruggeef code fout zijn als de NFS server de koppeling uitvoert maar sterft voordat het dat kan doen. Gebruik stat(2) om uit te vinden of de koppeling gemaakt werd.

ZIE OOK

ln(1), open(2), rename(2), stat(2), symlink(2), unlink(2), path_resolution(7), symlink(7)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

5 februari 2023 Linux man-pagina's 6.03