Scroll to navigation

LS(1) Opdrachten voor gebruikers LS(1)

NAAM

ls - toon de inhoud van mappen

SAMENVATTING

ls [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toon informatie over de gegeven BESTANDen (standaard in de huidige map). De items worden alfabetisch gesorteerd als geen van de opties -cftuvSUX noch --sort gegeven is.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

ook de namen tonen die beginnen met een '.'
items '.' en '..' weglaten
met -l, toon de auteur van elk bestand
niet-grafische tekens tonen als codes in C-stijl
met -I, schaal de groottes met GROOTTE tijdens afdrukken; b.v. '--block-size=M'; zie GROOTTE formaat hieronder
geen namen tonen die eindigen op ~
met -lt: op 'ctime' sorteren en deze tonen (de tijd van de laatste statusinformatiewijziging); met -l: op naam sorteren en 'ctime' tonen; anders: op 'ctime' sorteren, recentste eerst
de items in kolommen presenteren
kleur de uitvoer WANNEER; meer informatie hieronder
toon alleen mappen, niet hun inhoud
uitvoer produceren voor de 'dired'-modus van Emacs
toon alle items in plaatsingsvolgorde
voeg indicator (één van */=>@|) achteraan toe aan items WANNEER
idem, behalve '*' niet achteraan toevoegen
pagina breed -x, komma's -m, horizontaal -x, lang -l, enkele-kolom -1, uitgebreid -l, verticaal -C
hetzelfde als -l --time-style=full-iso
als -l, maar geen eigenaar tonen
groepeer mappen voor bestanden; kan aangevuld worden met een --sort, maar elk gebruik van --sort=none -U deactiveert groepering
in een lange lijst, druk groep namen niet af
met -I en -s, toon de groottes zoals b.v. 1K 234M 2G
idem, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken
symbolische koppelingen op opdrachtregel volgen
volg elke symbolische koppeling op opdrachtregel die wijst naar een map
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen (geldt niet samen met -a of -A)
hyperlink bestandsnamen WANNEER
voeg indicator met stijl WOORD aan item namen toe: 'none' (standaard), 'slash' (-p), 'file-type' (--file-type) of 'classify' (-F)
het indexnummer van elk bestand tonen
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen
standaard in 1024-byte blokken voor disk gebruik; wordt alleen gebruikt in combinatie met -s en voor totalen van mappen
uitgebreide bestandsinformatie tonen
bij het tonen van bestandsinformatie voor een symbolische koppeling, de informatie over het bestand waar de koppeling naar verwijst tonen in plaats van over de koppeling zelf
geen kolommen maar komma gescheiden lijst tonen
als -l, met numerieke gebruikers- en groeps-ID's
de item namen tonen zonder aanhalingen of escapes
als -l, maar groepsinformatie niet tonen
voeg een '/'-indicator achter map namen toe
een '?' tonen in plaats van niet-grafische tekens
niet-grafische tekens tonen zoals ze zijn (standaard, tenzij uitvoer naar terminal gaat)
item namen omsluiten met aanhalingstekens
gebruik de quote stijl WOORD voor item namen: literal, local, shell, shell- always, shell-escape, shell-escape-always,c, escape (overschrijft de QUOTING_STYLE omgevingsvariabele)
de sorteervolgorde omdraaien
submappen recursief tonen
toegewezen aantal blokken tonen voor ieder bestand
op bestandsgrootte sorteren (grootste eerst)
sorteer op WIJZE in plaats van naam: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
verander de standaard van modificatie tijden; toegangs tijdstip (B(-u): atime, toegang, gebruik; veranderings tijdstip (-c): ctime, status; aanmaak tijd: aanmaak, creatie;
met -I, WOORD bepaald welk tijdstip getoond wordt; met --sort=tijd , sorteer op WOORD (nieuwste eerste)
datum/tijd formaat met -I; zie TIJD_STIJL hieronder
sorteer op tijdstip, nieuwste eerst; zie --tijd
te gebruiken tabstop AANTAL in plaats van 8
met -lt: op toegangstijd sorteren en deze tonen; met -l: toegangstijd tonen en op naam sorteren; anders: op toegangstijd sorteren (nieuwste eerst)
de items ongesorteerd tonen, op plaatsingsvolgorde
logisch sorteren op (versie)nummers in de naam
te gebruiken scherm BREEDTE; 0 betekent onbegrensd
de items per regel tonen i.p.v. in kolommen
alfabetisch sorteren op bestands extensie
beveiligingscontext van elk bestand tonen
elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel
-1
toon een bestand per regel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

Het TIJD_STIJL argument is full-iso, long-iso, iso, locale of +FORMAAT. FORMAAT wordt geïnterpreteerd zoals in date(1). Als FORMAAT van de vorm is als FORMAAT1<newline>FORMAAT2, dan hoort FORMAAT1 bij niet-recente bestanden en FORMAAT2 bij recente bestanden. TIJD_STIJL voorafgegaan met 'posix'- heeft alleen effect buiten de POSIX locale. Tevens bepaalt de TIJD_STIJL omgevingsvariabele de standaard te gebruiken stijl.

Het WANNEER argument is standaard 'always' en kan ook 'auto' of 'never' zijn.

Het gebruik van kleuren om bestandstypes te onderscheiden kan uitgeschakeld worden met --color=never (standaard). Met --color=auto produceert 'ls' alleen kleurcodes als standaarduitvoer verbonden is met een terminal. Omgevingsvariabele LS_COLORS kan deze instellingen wijzigen. Gebruik het dircolors(1) commando om deze variabele in te stellen.

De afsluitwaarde is:

0
indien OK,
1
bij kleine problemen (bijv. geen toegang tot een submap),
2
bij serieuze problemen (bijv. geen toegang tot argument op opdrachtregel)

AUTEUR

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

dircolors(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
of lokaal via: info '(coreutils) ls invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1