Scroll to navigation

NICE(1) Opdrachten voor gebruikers NICE(1)

NAAM

nice - voer een programma met aangepaste prioriteit uit

SAMENVATTING

nice [OPTIE] [COMMANDO [ARGUMENT]...]

BESCHRIJVING

Voert het gegeven COMMANDO uit met een aangepaste prioriteit; als geen COMMANDO gegeven is, dan de huidige prioriteit tonen. Prioriteitswaarden lopen van -20 (krijgt meeste tijd) tot 19 (minste tijd).

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

dit getal (standaard 10) optellen bij de prioriteit
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van nice hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

nice(2), renice(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nice>
of lokaal via: info '(coreutils) nice invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1