Scroll to navigation

bcopy(3) Library Functions Manual bcopy(3)

NAZWA

bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <strings.h>
[[deprecated]] void bcopy(const void src[.n], void dest[.n], size_t n);

OPIS

Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtów src do dest. Kopiowanie jest poprawne nawet gdy oba obszary się pokrywają.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Brak.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
bcopy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

4.3BSD. This function is przestarzała (oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001): w nowych programach należy używać memcpy(3) lub memmove(3). Proszę zauważyć, że kolejność pierwszych dwóch parametrów w memcpy(3) i memmove(3) jest odwrotna. POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji bcopy().

ZOBACZ TAKŻE

bstring(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03