Scroll to navigation

cexp(3) Library Functions Manual cexp(3)

NAZWA

cexp, cexpf, cexpl - zespolona funkcja wykładnicza

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex cexp(double complex z);
float complex cexpf(float complex z);
long double complex cexpl(long double complex z);

OPIS

Funkcje te wyliczają wartość e (2.71828..., podstawę logarytmu naturalnego) podniesionego do potęgi z.

Wzór:


cexp(I * z) = ccos(z) + I * csin(z)

WERSJE

Funkcje te dodano w glibc 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
cexp(), cexpf(), cexpl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cexp2(3), clog(3), cpow(3), complex(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03