Scroll to navigation

ISO_8859-16(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-16(7)

NAZWA

iso_8859-16 - zestaw znaków ISO 8859-16 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS

Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). ISO 8859-16, jest używany do kodowania znaków łacińskich Europy Południowo-Wschodniej.

Alfabety ISO 8859

Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

ISO 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO 8859-6 łaciński/arabski
ISO 8859-7 łaciński/grecki
ISO 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO 8859-16 rumuński (Latin-10)

Znaki ISO 8859-16

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-16, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 Ą ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z OGONKIEM (polskie Ą)
242 162 A2 ą ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z OGONKIEM (polskie ą)
243 163 A3 Ł ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA L (polskie Ł)
244 164 A4 ZNAK EURO
245 165 A5 ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU DOLNE-9
246 166 A6 Š ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z HACZKIEM
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 š ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z HACZKIEM
251 169 A9 © ZNAK PRAW AUTORSKICH
252 170 AA Ș ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z PRZECINKIEM
253 171 AB « LEWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
254 172 AC Ź ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ź)
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE ź ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ź)
257 175 AF Ż ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z KROPKĄ (polskie Ż)
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ± ZNAK PLUS-MINUS
262 178 B2 Č ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z HACZKIEM
263 179 B3 ł ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA L (polskie ł)
264 180 B4 Ž ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z HACZKIEM
265 181 B5 LEWY ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU
266 182 B6 ZNAK AKAPITU
267 183 B7 · KROPKA ŚRODKOWA
270 184 B8 ž ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z HACZKIEM
271 185 B9 č ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z HACZKIEM
272 186 BA ș ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z PRZECINKIEM
273 187 BB » PRAWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
274 188 BC Œ ŁACIŃSKA WIELKA LIGATURA OE
275 189 BD œ ŁACIŃSKA MAŁA LIGATURA OE
276 190 BE Ÿ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y Z DIEREZĄ
277 191 BF ż ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z KROPKĄ (polskie ż)
300 192 C0 À ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
301 193 C1 Á ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
302 194 C2 Â ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
303 195 C3 Ă ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z BREWISEM
304 196 C4 Ä ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z DIEREZĄ
305 197 C5 Ć ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ć)
306 198 C6 Æ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA AE
307 199 C7 Ç ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z CEDYLLĄ
310 200 C8 È ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
311 201 C9 É ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
312 202 CA Ê ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
313 203 CB Ë ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z DIEREZĄ
314 204 CC Ì ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
315 205 CD Í ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
316 206 CE Î ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
317 207 CF Ï ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z DIEREZĄ
320 208 D0 Đ ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA D
321 209 D1 Ń ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ń)
322 210 D2 Ò ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
323 211 D3 Ó ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ó)
324 212 D4 Ô ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
325 213 D5 Ő ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
326 214 D6 Ö ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z DIEREZĄ
327 215 D7 Ś ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ś)
330 216 D8 Ű ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
331 217 D9 Ù ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
332 218 DA Ú ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
333 219 DB Û ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
334 220 DC Ü ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z DIEREZĄ
335 221 DD Ę ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z OGONKIEM (polskie Ę)
336 222 DE Ț ŁACIŃSKA WIELKA LITERA T Z PRZECINKIEM
337 223 DF ß ŁACIŃSKA MAŁA LITERA SZ (OSTRE S)
340 224 E0 à ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
341 225 E1 á ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
342 226 E2 â ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
343 227 E3 ă ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z BREWISEM
344 228 E4 ä ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z DIEREZĄ
345 229 E5 ć ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ć)
346 230 E6 æ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA AE
347 231 E7 ç ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z CEDYLLĄ
350 232 E8 è ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
351 233 E9 é ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
352 234 EA ê ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
353 235 EB ë ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z DIEREZĄ
354 236 EC ì ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
355 237 ED í ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
356 238 EE î ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z CYRKUMFLEKSEM
357 239 EF ï ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z DIEREZĄ
360 240 F0 đ ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA D
361 241 F1 ń ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ń)
362 242 F2 ò ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
363 243 F3 ó ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ó)
364 244 F4 ô ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
365 245 F5 ő ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
366 246 F6 ö ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z DIEREZĄ
367 247 F7 ś ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ś)
370 248 F8 ű ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
371 249 F9 ù ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
372 250 FA ú ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
373 251 FB û ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
374 252 FC ü ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z DIEREZĄ
375 253 FD ę ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z OGONKIEM (polskie ę)
376 254 FE ț ŁACIŃSKA MAŁA LITERA T Z PRZECINKIEM
377 255 FF ÿ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y Z DIEREZĄ

UWAGI

ISO 8859-16 jest również znane jako Latin-10.

ZOBACZ TAKŻE

ascii(7), charsets(7), iso_8859-3(7), utf-8(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03