Scroll to navigation

RUNCON(1) Polecenia użytkownika RUNCON(1)

NAZWA

runcon - uruchamia polecenie w określonym kontekście bezpieczeństwa

SKŁADNIA

runcon KONTEKST POLECENIE [argumenty]
runcon [ -c ] [-u UŻYTKOWNIK] [-r ROLA] [-t TYP] [-l ZAKRES] POLECENIE [argumenty]

OPIS

Uruchamia POLECENIE w określonym w sposób zupełny KONTEKŚCIE lub w bieżącym bądź przejściowym kontekście bezpieczeństwa zmodyfikowanym przez jedną lub więcej wartości POZIOM, ROLA, TYP i UŻYTKOWNIK.

Jeśli nie podano żadnej z opcji -c, -t, -u, -r lub -l, to pierwszy argument jest używany jako pełny kontekst. Każdy dodatkowy argument po POLECENIU jest interpretowany jako argument do POLECENIA.

Proszę zwrócić uwagę, że jedynie uważnie dostosowane konteksty mogą się poprawnie uruchomić.

Jeśli nie podano KONTEKSTU SELinux ani POLECENIA, wyświetlany jest bieżący kontekst bezpieczeństwa.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

kompletny kontekst bezpieczeństwa
oblicza przejściowy kontekst procesu przed zmodyfikowaniem go
typ (do tej samej roli co proces nadrzędny)
identyfikator użytkownika
rola
zakres poziomów
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Russella Cokera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) runcon invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1