Scroll to navigation

abort(3) Library Functions Manual abort(3)

JMÉNO

abort - abnormální ukončení procesu

KNIHOVNA

Standardní knihovna C (libc, -lc)

POUŽITÍ

#include <stdlib.h>
[[noreturn]] void abort(void);

POPIS

The abort() function first unblocks the SIGABRT signal, and then raises that signal for the calling process (as though raise(3) was called). This results in the abnormal termination of the process unless the SIGABRT signal is caught and the signal handler does not return (see longjmp(3)).

Je-li signál SIGABRT blokován nebo ignorován, funkce abort() jej i přesto překryje a ukončí proces. To je zapříčiněno tím, že funkce obnoví původní zpracování SIGABRT a znovu vyvolá signál.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Funkce abort() se nikdy nevrací.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
abort() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

SVr4, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD, C99.

POZNÁMKY

Up until glibc 2.26, if the abort() function caused process termination, all open streams were closed and flushed (as with fclose(3)). However, in some cases this could result in deadlocks and data corruption. Therefore, starting with glibc 2.27, abort() terminates the process without flushing streams. POSIX.1 permits either possible behavior, saying that abort() "may include an attempt to effect fclose() on all open streams".

DALŠÍ INFORMACE

gdb(1), sigaction(2), assert(3), exit(3), longjmp(3), raise(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

29. prosince 2022 Linux man-pages 6.03