Scroll to navigation

erf(3) Library Functions Manual erf(3)

JMÉNO

erf, erff, erfl - error function

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double erf(double x);
float erff(float x);
long double erfl(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

erf():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

erff(), erfl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the error function of x, defined aserf(x) = 2/sqrt(pi) * integrál od 0 do x funkce exp(-t*t) dt

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, these functions return the value of the error function of x, a value in the range [-1, 1].

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno je vráceno +1 nebo -1.

Pokud je x abnormálně malé, objeví se chyba rozsahu a je vrácena hodnota 2*x/sqrt(pi).

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

Je vystavena chyba podtečení v plovoucí řádové čárce (FE_UNDERFLOW).

Tato Funkce nenastavuje errno.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
erf(), erff(), erfl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

DALŠÍ INFORMACE

cerf(3), erfc(3), exp(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03