Scroll to navigation

expm1(3) Library Functions Manual expm1(3)

JMÉNO

expm1, exmp1f, expm1l - exponenciální funkce minus 1

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double expm1(double x);
float expm1f(float x);
long double expm1l(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

expm1():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

expm1f(), expm1l():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return a value equivalent to


exp(x) - 1

Toto číslo je počítáno algoritmem, který je poměrně přesný i v případě, že číslo x je blízko čísla nula. V tomto případě bude exp(x) - 1 nevhodné, protože bychom odečítali dvě skoro stejná čísla.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Při úspěchu vrací tato funkce exp(x) - 1.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Je-li x plus nekonečno, je vráceno plus nekonečno.

Je-li x mínus nekonečno, je vráceno -1.

Pokud výsledek přeteče, je vystavena chyba rozsahu a funkce vrátí -HUGE_VAL, -HUGE_VALF nebo -HUGE_VALL.

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na ERANGE (ale viz CHYBY). Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_OVERFLOW).

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
expm1(), expm1f(), expm1l() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

CHYBY

Before glibc 2.17, on certain architectures (e.g., x86, but not x86_64) expm1() raised a bogus underflow floating-point exception for some large negative x values (where the function result approaches -1).

Before approximately glibc 2.11, expm1() raised a bogus invalid floating-point exception in addition to the expected overflow exception, and returned a NaN instead of positive infinity, for some large positive x values.

Before glibc 2.11, the glibc implementation did not set errno to ERANGE when a range error occurred.

DALŠÍ INFORMACE

exp(3), log(3), log1p(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03