Scroll to navigation

getsockname(2) System Calls Manual getsockname(2)

JMÉNO

getsockname - získej jméno (adresu) soketu

KNIHOVNA

Standardní knihovna C (libc, -lc)

POUŽITÍ

#include <sys/socket.h>
int getsockname(int sockfd, struct sockaddr *restrict addr,
                socklen_t *restrict addrlen);

POPIS

getsockname() returns the current address to which the socket sockfd is bound, in the buffer pointed to by addr. The addrlen argument should be initialized to indicate the amount of space (in bytes) pointed to by addr. On return it contains the actual size of the socket address.

The returned address is truncated if the buffer provided is too small; in this case, addrlen will return a value greater than was supplied to the call.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

CHYBOVÉ STAVY

Argument sockfd není platným deskriptorem.
Argument addr ukazuje na paměť v neplatné části adresového prostoru procesu.
addrlen je neplatné (například záporné číslo).
Nedostatek systémových zdrojů k provedení operace.
The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.4BSD (getsockname() first appeared in 4.2BSD).

POZNÁMKY

For background on the socklen_t type, see accept(2).

DALŠÍ INFORMACE

bind(2), socket(2), getifaddrs(3), ip(7), socket(7), unix(7)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

30. října 2022 Linux man-pages 6.03