Scroll to navigation

PS2EPSI(1) Ghostscript Tools PS2EPSI(1)

JMÉNO

ps2epsi - generuje platný Encapsulated PostScript

POUŽITÍ

ps2epsi vstup.ps [ výstup.epsi ] (Unix)
ps2epsi vstup.ps [ výstup.epi ] (DOS)

POPIS

ps2epsi používá gs(1) ke zpracování souboru ve formátu PostScript(tm) a generuje jako výstup nový soubor, který odpovídá formátu Adobe's Encapsulated PostScript Interchange (EPSI). EPSI je speciální formou zapouzdřeného PostScriptu (EPS), který přidá na začátek souboru (ve formě PostScript komentářů) bitmapovou verzi konečné podoby stránky. Programy, které čtou EPSI (obvykle textové procesory nebo programy DTP) mohou použít tuto bitmapu pro generování náhledu na daný PostScript dokument. Zobrazovaná kvalita náhledu často není příliš vysoká (např. malé rozlišení, žádné barvy), ale konečná tištěná verze používá skutečný PostScript a tedy normální PostScriptovou kvalitu.

USAGE

V Unixových systémech vyvoláte ps2epsi takto:


ps2epsi vstup.ps [ výstup.epsi ]

kde "vstup.ps" je vstupní soubor a "výstup.epsi" je výsledný soubor ve formátu EPSI. Pokud je jméno výstupního souboru vynecháno, vygeneruje se ze jména vstupního souboru. Je-li použita standardní přípona (".ps", ".cps", ".eps" nebo ".epsf"), je nahrazena příponou ".epsi". V systémech na bázi DOS příkaz vypadá takto:


ps2epsi vstup.ps výstup.epi

kde "vstup.ps" je původní soubor ve formátu PostScript a "výstup.epi" je jméno výstupního souboru.

OMEZENÍ

Ne každý PostScriptový soubor může být takto zapouzdřen úspěšně, protože existují určitá omezení, jaké konstrukce PostScriptu se mohou vyskytnout v korektním EPSI souboru. ps2epsi dělá ještě nějakou práci navíc ve snaze napomoci zapouzdření a automaticky počítá velikost hraničního obdélníku, který je potřeba pro každý soubor obsahující zapouzdřený PostScript (EPSI), takže většinou vše funguje tak, jak má. Přesto v určitých případech zapouzdření nefunguje, kvůli obsahu původního PostScriptového souboru.

KOMPATIBILITA

Framemaker DTP systém je jednou z aplikací, která umí číst soubory typu EPSI a se kterými byl ps2epsi testován na řadě diagramů ve formátu PostScript pocházejících z různých zdrojů. Při testech byl použit Framemaker 3.0 na pracovní stanici Sun. Framemaker na jiných platformách by měl být schopen použít stejné soubory, přestože jsem nebyl schopen to otestovat.

SOUBORY

ps2epsi Unix shell script
ps2epsi.bat DOS batch file
ps2epsi.ps program pro Ghostscript, který provádí převod

DALŠÍ INFORMACE

gs (1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.00.0. Přesto její obsah může být zastaralý nebo nekonzistentní se souborem ps2epsi.txt.

AUTOR

George Cameron

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

21. září 2022 10.00.0