Scroll to navigation

PS2PDF(1) Ghostscript PS2PDF(1)

JMÉNO

ps2pdf - převede PostScript na PDF pomocí programu ghostscript
ps2pdf12 - převede PostScript na PDF 1.2 (Acrobat 3 a výše kompatibilní) pomocí programu ghostscript
ps2pdf13 - převede PostScript na PDF 1.3 (Acrobat 4 a výše kompatibilní) pomocí programu ghostscript
ps2pdf14 - převede PostScript na PDF 1.4 (Acrobat 5 a výše kompatibilní) pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

ps2pdf [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
ps2pdf12 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
ps2pdf13 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
ps2pdf14 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

Všechny skripty ps2pdf pracují v téměř celé funkčnosti (kromě uživatelského rozhraní) stejně jako produkt Adobe's Acrobat(TM) Distiller(TM): konvertují soubory formátu PostScript na soubory formátu Portable Document Format (PDF).

If the output filename is not specified, the output is placed in a file of the same name with a '.pdf' extension in the current working directory. Either the input filename or the output filename can be '-' to request reading from stdin or writing to stdout, respectively, when used as a filter.

Tyto tři skripty se liší takto:

  • ps2pdf12 produkuje vždy PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3 a vyšší).
  • ps2pdf13 produkuje vždy PDF 1.3 výstup (kompatibilní s Acrobat 4 a vyšší).
  • ps2pdf14 produkuje vždy PDF 1.4 výstup (kompatibilní s Acrobat 5 a vyšší).
  • ps2pdf produkuje momentálně PDF 1.4 výstup. Přesto, toto se může v budoucnosti změnit. Pokud vám záleží na úrovni kompatibility výstupu, použijte ps2pdf12, ps2pdf13 nebo ps2pdf14, anebo použijte přepínač -dCompatibilityLevel=1.x z příkazové řádky.

There are some limitations in ps2pdf's conversion. See the HTML documentation for more information. A large number of Adobe Distiller(TM) parameters which can be used to control the conversion are also documented there, including instructions for generating PDF/X and PDF/A documents.

VOLBY

The ps2pdf scripts use the same options as gs(1).

PŘÍKLADY

Converting a figure.ps to figure.pdf:

ps2pdf figure.ps

A conversion with more specifics:

ps2pdf -dPDFSETTINGS=/prepress figure.ps proof.pdf

Converting as part of a pipe:

make_report.pl -t ps | ps2pdf -dCompatibilityLevel=1.3 - - | lpr

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), ps2pdfwr(1),
VectorDevices.htm v dokumentaci balíku Ghostscript

CHYBY

See http://bugs.ghostscript.com/ and the Usenet news group comp.lang.postscript.

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.00.0.

AUTOR

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

21. září 2022 10.00.0