Scroll to navigation

iconv(1) General Commands Manual iconv(1)

NAVN

iconv - konverter tekst fra en tegnkodning til en anden

SYNOPSIS

iconv [tilvalg] [-f fra-kodning] [-t til-kodning] [inddatafil]...

BESKRIVELSE

Programmet iconv læser tekst ind i en kodning og omdanner teksten til en anden kodning. Hvis ingen filer er specificeret, eller hvis de er specificeret som en bindestreg (-), så læser iconv fra standardind. Hvis intet navn på en resultatfil er specificeret, så skriver iconv til standardud.

Hvis ingen fra-kodning er specificeret, så udledes standarden fra det nuværende sprogs tegnkodning. Hvis ingen til-kodning er specificeret, så udledes standarden fra det nuværende sprogs tegnkodning.

TILVALG

Brug fra-kodning fro inddatategn.
Brug til-kodning for uddatategn.
Hvis strengen //IGNORE er tilføjet til-kodning, så fjernes tegn, der ikke kan konverteres og en fejl udskrives efter konverteringen.
Hvis strengen //TRANSLIT tilføjes til til-kodning, så translittereres tegn, der konverteres, når behovet er der, og det er muligt. Dette betyder, at når et tegn ikke kan repræsenteres i måltegnsættet, så kan det tilnærmes via en eller flere tegn med et lignende udseende. Tegn der er uden for måltegnsættet og ikke kan translittereres erstattes med et spørgsmålstegn (?) i resultatet.
Vis alle kendte kodninger for tegnsæt.
Fjern i stilhed tegn der ikke kan konverteres i stedet for terminering, når sådanne tegn findes.
Brug uddatafil for uddata.
Dette tilvalg ignoreres; det tilbydes kun for kompatibilitet.
Vis statusinformation på standardfejl når flere filer behandles.
-?, --help
Vis en oversigt over brug og afslut.
Vis en kort oversigt over brug og afslut.
Vis versionsnumeret, licensen og garantiansvarsfraskivelsen for iconv.

AFSLUT-STATUS

Nul ved succes, andet end nul ved fejl.

MILJØ

Internt bruger programmet iconv funktionen iconv(3), der igen bruger gconv-moduler (dynamisk indlæste delte biblioteker) til at konvertere til og fra et tegnsæt. Før kald af iconv(3) skal programmet iconv først allokere en konverteringsdeskriptor via iconv_open(3). Operationen af den sidstnævnte funktion er påvirket af indstillingen for miljøvariablen GCONV_PATH.

Hvis GCONV_PATH ikke er specificeret, så indlæser iconv_open(3) konfigurationsfilen for gconv-systemmodulet oprettet af iconvconfig(8) og så, baseret på konfigurationen, indlæses gconv-modulerne krævet for at udføre konverteringen. Hvis gconv-systemmodulets konfigurationsfil ikke er tilgængelig, så bruges systemets gconv-modulkonfigurationsfil.
Hvis GCONV_PATH er defineret (som en kolonadskilt liste med stinavne), så bruges gconv-systemmodulets konfigurationsmellemlager ikke. I stedet forsøger iconv_open(3) først at indlæse konfigurationsfilerne ved i rækkefølge at søge i mapperne i GCONV_PATH, efterfulgt af konfigurationsfilen for systemets gconv-standardmodul. Hvis en mappe ikke indeholder en konfigurationsfil for gconv-modulet, vil ethvert gconv-modul, der kan indeholde en blive ignoreret. Hvis en mappe indeholder en konfigurationsfil for gconv-modulet, og det bestemmes, at et modul krævet for denne konvertering er tilgængelig i mappen, så indlæses det krævede modul fra den mappe, rækkefølgen vil være, at det første egnede modul i GCONV_PATH bruges. Dette gør det muligt for brugere at anvende egne moduler og endda erstatte systemets moduler ved at placere sådanne moduler i GCONV_PATH-mapperne.

FILER

/usr/lib/gconv
Normal gconv-modulsti.
/usr/lib/gconv/gconv-modules
Normal konfigurationsfil for gconv-systemmodulet.
/usr/lib/gconv/gconv-modules.cache
Gconv-systemmodulets konfigurationsmellemlager.

Afhængig af arkitekturen, kan de ovenstående filer i stedet være placeret i mapper med stipræfikset /usr/lib64.

STANDARDER

POSIX.1-2001.

EKSEMPLER

Konverter tekst fra ISO 8859-15-tegnkodning til UTF-8:


$ iconv -f ISO-8859-15 -t UTF-8 < inddata.txt > uddata.txt

Det næste eksempel konverterer fra UTF-8 til ASCII, translittererende når muligt:


$ echo abc ß α € àḃç | iconv -f UTF-8 -t ASCII//TRANSLIT
abc ss ? EUR abc

SE OGSÅ

locale(1), uconv(1), iconv(3), nl_langinfo(3), charsets(7), iconvconfig(8)

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

5. februar 2023 Linux man-pages 6.03