Scroll to navigation

TAIL(1) Brukerkommandoer TAIL(1)

NAVN

tail - output the last part of files

OVERSIKT

tail [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv ut de siste 10 linjene fra hver FIL til standardutdata. Hvis flere FILer er valgt, vises hver av dem med filnavnet sitt som overskrift.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut siste valgt ANTall byte, eller bruk -c +ANT for å hoppe over valgt ANTall byte i hver fil.
Skriv ut mer data etter hvert som fila vokser.
(hvis du ikke argumenterer, brukes «descriptor»)
Tilsvarer --follow=name --retry.
Skriv ut de siste valgt ANTall linjene, i stedet for de siste 10 (eller bruk «-n +ANT» for å skrive ut linjer fra og med den ANT-ende).
Ved bruk sammen med --follow=name åpnes en FIL som
ikke har endret størrelse etter N (standard: %d) endringer på nytt, for å se om den har blitt avlenket eller fått nytt navn (sistnevnte er typisk for rullerende loggfiler). Dette valget er sjeldent nyttig når du bruker «inotify».
Ved bruk sammen med -f avsluttes tail etter at valgt prosess-ID dør.
Ikke skriv ut filnavn som overskrifter.
Prøv å åpne en fil på nytt hvis den er eller blir utilgjengelig.
Ved bruk sammen med -f tar programmet pause i cirka N antall sekunder (standard: 1.0) mellom gjennomkjøringer. Ved bruk sammen med «inotify» og --pid=P, sjekkes prosess P minst én gang per N antall sekunder.
Skriv alltid ut overskrifter med filnavn.
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

ANT kan brukes med multiplikasjonssuffiks, f.eks. slik: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, og så videre for T, P, E, Z, Y. Du kan også bruke binærprefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre.

Ved bruk av --follow (-f) følger tail etter filbeskriveren, som betyr at tail kan fortsette overvåking av filer selv om de evt. får nye navn. Denne standardoppførselen er uønskelig når du vil overvåke det faktiske filnavnet fremfor filbeskriveren (aktuelt f.eks. for roterende loggfiler). Bruk i så fall --follow=name, som gjør at tail ikke forholder seg bevisst til annet enn filnavnet, uansett om du fjerner og oppretter aktuell fil på nytt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor og Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

head(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tail>
eller lokalt: info '(coreutils) tail invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1