Scroll to navigation

CHMOD(1) Opdrachten voor gebruikers CHMOD(1)

NAAM

chmod - toegangsrechten veranderen

SAMENVATTING

chmod [OPTIE]... MODUS[,MODUS]... BESTAND...
chmod [OPTIE]... OCTALE_MODUS BESTAND...
chmod [OPTIE]... --reference=REFERENTIEBESTAND BESTAND...

BESCHRIJVING

Deze handleiding documenteert de GNU versie van chmod. chmod verandert de toegangsrechten van elk bestand volgens modus, deze wordt bepaald door ofwel een symbolische waarde ofwel een octaal getal dat het bit patroon van de nieuwe toegangsrechten voorsteld.

Het formaat van de symbolische waarde is [ugoa...][[-+=][perms...]...], waar perms nul of meer letters uit de verzameling rwxXst zijn, of een enkele letter uit de verzameling ugo. Er mogen meerdere symbolische waardes opgegeven worden, mits gescheiden door komma´s.

Een combinatie van de letters ugoa bepaald voor wie de toegangsrechten van het bestand veranderd worden: de eigenaar (u), groepsleden (g), niet-groepsleden (o), of alle gebruikers (a). Als geen van deze is opgegeven, doet chmod alsof (a) werd opgegeven, behalve dat in dat geval de bits zoals gezet in het umask niet veranderd worden.

De operator + zorgt ervoor dat de geselecteerde toegangsrechten worden toegevoegd aan de bestaande toegangsrechten van het bestand; - verwijderd ze; en = voegt ze toe en verwijderd niet genoemde bits behalve dat niet genoemde set-user en set-groep-ID bits voor mappen niet veranderd worden.

De letters rwxXst selecteren toegangsrechten van de desbetreffende eigenaar: lees (r), schrijf (w), uitvoeren (of zoeken voor mappen) (x), uitvoeren/zoeken alleen als het bestand een map is of het reeds de uitvoer rechten voor sommige gebruikers (X) heeft, set-user of set-group-ID bij uitvoer (s), beperkte-wis-vlag of sticky-bit (t). In plaats van een of meer van deze letters, kun je ook exact één van de letters ugo opgeven: de toegekende toegangsrechten aan de eigenaar van het bestand (u), de rechten toegekend aan groepsleden (g), en de rechten toegekend aan de gebruikers die niet tot een van de vorige categorien horen (o).

Het octale getal bestaat uit een tot vier cijfers (0-7), verkregen door het optellen van de bits met waarden 4, 2 en 1. Weggelaten cijfers worden gezien als voorloopnullen. Het eerste cijfer bepaald de set-user-ID (4), de set-groep-ID (2) en de beperkt-wis-vlag of het sticky-bit (1). Het tweede cijfer bepaald de toegangsrechten van de eigenaar van het bestand: lees (4), schrijf (2), en uitvoeren (1); het derde bepaald de toegangsrechten voor gebruikers uit dezelfde groep; en het vierde voor gebruikers die niet tot de groep behoren.

chmod verandert nooit de toegangsrechten van een symbolische koppeling; de chmod systeem aanroep kan die rechten namelijk niet veranderen. Dat is geen probleem omdat de toegangsrechten van symbolische koppelingen nooit gebruikt worden. Wel is het zo dat voor elke symbolische koppeling, opgegeven op de opdrachtregel, chmod de toegangsrechten van het bestand waar naar verwezen wordt wijzigd. Daar en tegen negeert, chmod symbolische koppelingen tijdens het recursief doorlopen van mappen.

SETUID EN SETGID BITS

chmod wist het set-group-ID bit van een regulier bestand als het group-ID van het bestand niet overeenkomt met het effectieve groep-ID of een van de aanvullende groep-ID´s van de gebruiker, behalve als de gebruiker de juiste rechten heeft. Extra beperkingen kunnen er voor zorgen dat de set-user-ID en set-group-ID bits van MODE of REFERENTIEBESTAND genegeerd worden. Dit gedrag hangt af van het beleid en functionaliteit van de onderliggende chmod systeem aanroep. Bij twijfel raadpleeg dan het onderliggende systeem gedrag.

chmod behoudt set-user-ID en set-group-ID bits voor mappen behalve als je ze expliciet opgeeft. Je kunt de bits zetten en wissen met de symbolische modus zoals u+s en g-s. Om deze bits te wissen voor mappen met behulp van een octaal getal is een additionele voorloopnul zoals 00755, voorafgaande minus zoals -6000, of voorafgaande = zoals in =755 nodig.

BEPERKTE-WIS-VLAG OF STICKY-BIT

De beperkte-wis-vlag of het sticky-bit is een enkel bit, waarvan de betekenis afhangt van het type van het bestand. Voor mappen, voorkomt het dat niet gerechtigde gebruikers het bestand kunnen wissen of hernoemen in de map behalve als ze eigenaar van het bestand of van de map zijn; dit wordt de beperkte-wis-vlag van de map genoemd, en wordt veelal gevonden in mappen die open staan voor de wereld zoals /tmp. Voor reguliere bestanden op enkele oudere systemen, zorgt het bit voor het opslaan van het image van het programma op het swap apparaat zodat het sneller laadt wanneer het wordt uitgevoerd; dit wordt het sticky-bit genoemd.

OPTIES

Verander de modus van elk BESTAND naar MODUS. Met -reference, verander de modus van elke BESTAND naar dat van het REFERENTIEBESTAND.

zoals uitgebreid maar geef alleen een melding als er een verandering is aangebracht
onderdruk de meeste foutmeldingen
geef een melding voor elk verwerkt bestand
de '/' niet speciaal behandelen (standaard)
niet recursief werken op '/'
modus van REFERENTIEBESTAND gebruiken i.p.v. een MODUS-waarde
bestanden en mappen recursief bewerken
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Iedere MODUS is van de vorm '[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+|[-+=][0-7]+'.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

chmod(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chmod>
of lokaal via: info '(coreutils) chmod invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1